Varsling

Telefonvarsling

BVA samarbeider med Servicevarsling.no. Det er ein innbyggjarportal som varslar på telefon dersom det er stenging av vatn, straumstans, feiing og brøyting m.m. som påverkar din kvardag. Tenesta er gratis og veldig praktisk fordi du får informasjonen «rett i lomma».

Alle som ynskjer å bli varsla om stenging eller anna kan melda seg på varsling via telefon/sms ved å følgja rettleiinga på «servicevarsling.no».