Tinging av vassmålar

BVA har ein del standard vassmålarar på lager. For å vera trygg på at me kan ha rett vassmålar til våre kundar når dei treng det er det greitt å få inn tinging på slike i litt god tid før målaren skal hentast, for å unngå at røyrleggjar må venta. Send difor inn skjemaet under til oss litt før målaren skal monterast. Hugs også å registrera målaren når han er komen i drift. Skjema for målarregistrering finn du her.

Firma som tingar:*
Eigedom:*
Type abonnement:*
Dimensjon på vassmålar:*
Orientering:
Ønska leveringsdato frå BVA:*
Navn:*
E-post:*
Andre opplysningar:
Stadfest: