Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Stenging Hollund mandag 22. februar 22. februar 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt, mandag 22. feb. mellom kl. 12:00 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Alvsvåg mandag 22. februar 19. februar 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Alvsvåg blir vatnet stengt, mandag 22. feb. mellom kl. 08:30 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Foto: Shutterstock Frosne vassrøyr og frosttapping 15. februar 2021 - BVA har hatt og har stor pågang frå huseigarar som har fått frosne vassrøyr dei siste vekene. Me oppfordrar alle våre kundar til å  sjekke bygningar som er tilknytt det offentlege vassnettet i forhold til frostskadar eller lekkasjar. Har du  stikkleidningar som ikkje har tilstrekkeleg frostsikring anbefale me sterkt å montere varmekabel for å sikre […]
 • Frosne røyr 9. februar 2021 - FROSNE RØR! Det er ein god del som ringer til BVA om frosne rør. Stort sett har dette vist seg å vere på private leidningar. Før du tar kontakt med oss, kan du gjerne sjekke med naboen dersom de har felles leidningar. Har de felles leidningar og naboen har vatn, er det sannsynleg at frosten […]
 • Stenging Halleraker mandag 25. jan. 25. januar 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Halleraker blir vatnet stengt idag mandag 25. jan. 2021 mellom kl. 08:30 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Rehabilitering vassledning Sæverudsvegen – Steinsbømyra 21. januar 2021 - No nærmar det seg oppstart av prosjekt rehabilitering vassleidning Sæverudsvegen – Steinsbømyra. Prosjektet består av at det skal skiftast ut ca. 1100 meter med vassleidning opp til høydebassenget på Hamren, og byggast nytt ventilkammer ved vasstårnet. Forutsett at Bømlo kommune godkjenner det, vil det også bli laga ein 1,5 meter brei tursti opp leidningstrasen mellom […]
 • Stenging Halleraker tirsdag 12. januar 11. januar 2021 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Halleraker ti. 12. jan. 2021, mellom kl 09:00 og 15:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. […]
 • Stenging Halleraker mandag 11. jan 8. januar 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Halleraker blir vatnet stengt, mandag 11. jan. mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Mosterhamn tirsdag 5. jan 4. januar 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Mosterhamn blir vatnet stengt, tirsdag 5. jan. 2021 mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • God jul og godt nyttår! 22. desember 2020 - Eit annleis år går mot slutten og me i Bømlo Vatn og Avløp vil ynskje alle våre kundar ei riktig god og fredfull jul, og eit godt nytt år!
 • Ledningbrudd Økland søndag 20. des 20. desember 2020 - På grunn av ledningsbrudd på Økland, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845 Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Mosterhamn mandag 21. des 18. desember 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Mosterhamn blir vatnet stengt, man 21. des. mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • OPPHØR AV KOKEVARSEL 18. desember 2020 - Bømlo Vatn og Avløpsselskap har idag mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarsel opphører derfor umiddelbart. Ta kontakt på telefon 53 42 88 40 ved spørsmål. Me beklagar så mykje ulempene dette har medført!
 • Stenging Leitevegen/Vinkelen torsdag 17.des 16. desember 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Leitevegen/Vinkelen blir vatnet stengt, torsdag 17. des. mellom kl. 09:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • KOKEVARSEL – OPPDATERT 17. DES 16. desember 2020 - Oppdatert informasjon torsdag 17. des: Me har i ettermiddag fått tilbake eit prøvesvar som er negativt, dette er frå prøvene som vart tatt i går kveld. Me må ha to stk. negative prøvesvar før me kan avlyse kokevarselet, og derfor gjeld kokevarselet inntil ny melding vert sendt ut. Informasjon onsdag 16. des: På grunn av […]
 • Stenging Mosterhamn onsdag 16. des – Avlyst! 15. desember 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Mosterhamn blir vatnet stengt, onsdag 16. des. mellom kl. 15:00 og 18:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Grindheimsvåg onsdag 9. des 8. desember 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Grindheimsvåg blir vatnet stengt, onsdag 9. des. mellom kl. 12:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Kallavåg onsdag 9. des 8. desember 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Kallavåg blir vatnet stengt, onsdag 9. des. mellom kl. 08:30 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Totlandsvegen natt til fredag 4. des 3. desember 2020 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Totlandsvegen torsdag 3. des, mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For […]
 • Stenging Notland/ Kidlingevegen/Hestavollen natt til torsdag 3. des 2. desember 2020 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Notland/Kidlingevegen/Hestavollen on. 2. des, mellom kl 23:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For […]