Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Stenging Alvsvåg mandag 13. juli 13. juli 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Alvsvåg blir vatnet stengt idag mandag 13. juli mellom kl. 10:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Alvsvåg torsdag 9. juni 9. juli 2020 - På grunn av ledningsbrudd på Alvsvåg, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Aga tirsdag 30. juni 29. juni 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Aga blir vatnet stengt, tirsdag 30. juni mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Skimmeland fredag 26. juni 25. juni 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, fredag 26. juni mellom kl. 08:00 og 09:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
 • Opphør kokevarsel Langevåg og Espevær 24. juni 2020 - Bømlo Vatn og Avløpsselskap har idag onsdag 24. juni mottatt 2 vannprøver som viser ingen forurensing av drikkevatn. Kokevarsel opphører derfor umidelbart.Ta kontakt på vatkttelefon 53 42 88 40 ved spørsmål.Me beklagar så mykje ulempene dette har medført!
 • Vasstryggleik og kokevarsel 23. juni 2020 - Me er ute med eit nytt kokevarsel no, denne gongen fordi det er oppdaga undertrykk på ein vassleidning. Me vil gjerne forklara litt rundt arbeidet vårt for vasstryggleiken din. Ulike grunnar til kokevarselDet kan vera fleire årsaker til at me går ut med eit varsel om at folk må koka vatnet. Det kan vera prøvar […]
 • Stenging Aga 15. juni 15. juni 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Aga blir vatnet stengt idag mandag 15. juni 20 mellom kl. 08:45 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
 • Forbod mot hagevatning 12. juni 2020 - Minnar om forbod mot hagevatning og bruk av svetteslanger for alle abonnentar som er tilknyta offentleg vassforsyning i Bømlo kommune. Kvar abonnent kan kun bruka 1 stk. hageslange (ikkje spreiar) for vatning av blomsterbed på tidlig morgen og sein kveld. Dette gjer me fordi me må sikre nok vatn i høgdebassenga ved eventuell brann. Me […]
 • Stenging Stølane 10. juni 9. juni 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Stølane blir vatnet stengt, onsdag 10. juni mellom kl. 09:00 og 10:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører.
 • Stenging Moster 10. juni 9. juni 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Moster blir vatnet stengt, onsdag 10. juni mellom kl. 09:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører.
 • Visste du at: 8. juni 2020 - Vatn er vårt viktigaste nærings­middel.
 • Installerte berøringsfrie ­servantarmatur gratis! 8. juni 2020 - Bømlo Mesterrør er ei ung røyrleggar-bedrift i kom­munen vår som allereie har markert seg med positive tiltak i koronakrisa.
 • Det vesle og det store vatnet 8. juni 2020 - Sanninga er at utan vatn, ikkje liv! I alle fall ikkje slik me kjenner det. Vatnet renn inn og ut av oss og transporterer det me treng for å leva.
 • Nye hygienevanar, pass på kor du hiv kva! 8. juni 2020 - Det merkest at samfunnet er endra. Me oppheld oss meir heima, og har endra hygienevanane våre.
 • Vatn og avløp i ei krisetid 8. juni 2020 - – Me i Bømlo Vatn- og Avløps­selskap arbeider heile tida for å sikre Bømlosamfunnet dei kritiske samfunnstenestene som vatn og avløp er, seier dagleg leiar Audun Halleraker.
 • Snodig, liten rakkar 5. juni 2020 - Virus er veldig små (sokalla nanopartiklar) og har ei beskyttande feitt­kappe. Denne feittkappa taklar vatn ganske godt, men såpe øydelegg dei!
 • Ledningsbrudd Espevær tirsdag 2. juni 2. juni 2020 - På grunn av ledningsbrudd på Espevær, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging Mosterhamn torsdag 28. mai 27. mai 2020 - På grunn av arbeid på vassledning i Mosterhamn blir vatnet stengt, torsdag 28. mai mellom kl. 09:00 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Alvsvåg onsdag 27. mai 26. mai 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Alvsvåg blir vatnet stengt, onsdag 27. mai mellom kl. 08:30 og 15:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg!
 • Stenging Tussadalsvegen onsdag 27. mai 26. mai 2020 - På grunn av arbeid på vassledning i Tussadalsvegen blir vatnet stengt, onsdag 27. mai mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.