Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Ledningsbrudd Espevær tirsdag 2. juni 2. juni 2020 - På grunn av ledningsbrudd på Espevær, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging Mosterhamn torsdag 28. mai 27. mai 2020 - På grunn av arbeid på vassledning i Mosterhamn blir vatnet stengt, torsdag 28. mai mellom kl. 09:00 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Alvsvåg onsdag 27. mai 26. mai 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Alvsvåg blir vatnet stengt, onsdag 27. mai mellom kl. 08:30 og 15:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg!
 • Stenging Tussadalsvegen onsdag 27. mai 26. mai 2020 - På grunn av arbeid på vassledning i Tussadalsvegen blir vatnet stengt, onsdag 27. mai mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Skittent vatn torsdag 21 mai – oppdatert mandag 25. mai 21. mai 2020 - Oppdatert mandag 25. mai; Det er fortsatt ein del av våre kundar som har brunt vatn etter arbeidet på onsdag i førre veka. Dette skyldas vatn som ligg i stikkleidningar og som fortsatt ikkje er spylt ut. Dette tar dessverre tid når området er så stort. Vatnet er trygt å drikke, og har du fortsatt […]
 • Stenging Øvre Hillstveit tirsdag 12. mai 12. mai 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Øvre Hillestveit blir vatnet stengt, tirsdag 12. mai mellom kl. 10:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Skimmeland 6. mai 6. mai 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, onsdag 6. mai mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.Beklagar ulempene dette medfører!
 • Skimmeland tirsdag 5. mai 4. mai 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, tirsdag 5. mai mellom kl. 09:00 og 15:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
 • Avtalegiro – dobbel faktura 30. april 2020 - Sjå her dersom du har avtalegiro! Dei av våre kundar som har avtalegiro har fått dobbel faktura (08.05 og 01.06). Dette vil bli ordna ved at dei to fakturane vil bli sletta og det vil komma ein ny faktura med forfall 01.06.20. Du som kunde treng altså ikkje gjere noko. Me beklagar dette!
 • Ledningsbrudd Røyksund 23. april 23. april 2020 - På grunn av ledningsbrudd på Røyksund, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging Skimmeland 21. april 20. april 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Smimmeland blir vatnet stengt, tysdag 21. april mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Skimmeland 2. april 1. april 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, torsdag 2. april mellom kl. 08:30 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Møllevik 31. mars 30. mars 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Møllevik blir vatnet stengt tirsdag 31. mars mellom kl. 09:00 og 12:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Opphør kokevarsel Mæland 18. mars 2020 - Vannprøver viser ingen forurensing av drikkevatnet på Mæland. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart.
 • Kokevarsel Øvre Mæland 15. mars 2020 - På grunn av fare for forurensing av drikkevatnet etter brannen i natt, må vatnet på Øvre Mæland kokast til ny melding blir sendt ut! For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
 • Stenging Anglevik 16.03 13. mars 2020 - På grunn av arbeid på vassledning i Anglevik blir vatnet stengt, måndag 16. mars mellom kl. 09:00 og 12:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Kontoret stengt for besøk 12. mars 2020 - Me ynskjer å halda oss friske og forebyggje smitte – derfor blir kontoret vårt i Hollundsdalen stengt for besøk inntil vidare. Treng du å kontakte oss er me alle tilgjengeleg på telefon og epost. 
 • Lag på lag med røyr 11. mars 2020 - Vatnet skal heim til deg, og du skal kvitta deg med det. Du tenkjer nok ikkje på det til dagleg, men måten røyra ligg i grøfta påvirkar tryggleiken din.
 • Stenging Kallavåg fredag 6. mars 5. mars 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Kallavåg blir vatnet stengt, fredag 6. mars mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Heio tirsdag 25. februar 24. februar 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Heio, blir vatnet avstengt tirsdag 25.februar frå kl.08.30 till kl.15.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.