Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Stenging Sæverudsøy torsdag 27. aug 26. august 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Sæverudsøy blir vatnet stengt, torsdag 27. august mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. BVA beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Aga tirsdag 25. aug 24. august 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Aga blir vatnet stengt tirsdag 25. august mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. BVA beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Hollund fredag 21. august 20. august 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt fredag 21. august mellom kl. 08:30 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Hollund torsdag 20. august 19. august 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt, torsdag 20. august mellom kl. 08:30 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. BVA beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Mosterhamn torsdag 20. august 19. august 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Mosterhamn blir vatnet stengt torsdag 20. aug. mellom kl. 08:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. BVA beklagar ulempene dette medfører!
 • Opphør av kokevarsel Mækjebakken, Foldrøy og Siggjarvåg tirsdag 18.8.20 18. august 2020 - Bømlo Vatn og Avløpsselskap har mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarsel opphører derfor umiddelbart. Ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 40 ved spørsmål. Me beklagar så mykje ulempene dette har medført!
 • Ledningsbrudd Økland tirsdag 18. august 18. august 2020 - På grunn av ledningsbrudd på Økland, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845 Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Kokevarsel Mækjebakken, Foldrøy og Siggjarvåg. 12. august 2020 - Syner til tidligere utsendt kokevarsel fra BVA. På grunn av fortsatt funn av bakterier i drikkevatnet må dei som bur på Mækjebakken, Foldrøy og Siggjarvåg framleis koke vatnet til ny melding blir sendt ut. Sjå vedlagt kart. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging Alvsvåg mandag 13. juli 13. juli 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Alvsvåg blir vatnet stengt idag mandag 13. juli mellom kl. 10:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Alvsvåg torsdag 9. juni 9. juli 2020 - På grunn av ledningsbrudd på Alvsvåg, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Aga tirsdag 30. juni 29. juni 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Aga blir vatnet stengt, tirsdag 30. juni mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Skimmeland fredag 26. juni 25. juni 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, fredag 26. juni mellom kl. 08:00 og 09:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
 • Opphør kokevarsel Langevåg og Espevær 24. juni 2020 - Bømlo Vatn og Avløpsselskap har idag onsdag 24. juni mottatt 2 vannprøver som viser ingen forurensing av drikkevatn. Kokevarsel opphører derfor umidelbart.Ta kontakt på vatkttelefon 53 42 88 40 ved spørsmål.Me beklagar så mykje ulempene dette har medført!
 • Vasstryggleik og kokevarsel 23. juni 2020 - Me er ute med eit nytt kokevarsel no, denne gongen fordi det er oppdaga undertrykk på ein vassleidning. Me vil gjerne forklara litt rundt arbeidet vårt for vasstryggleiken din. Ulike grunnar til kokevarselDet kan vera fleire årsaker til at me går ut med eit varsel om at folk må koka vatnet. Det kan vera prøvar […]
 • Stenging Aga 15. juni 15. juni 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Aga blir vatnet stengt idag mandag 15. juni 20 mellom kl. 08:45 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
 • Forbod mot hagevatning 12. juni 2020 - Minnar om forbod mot hagevatning og bruk av svetteslanger for alle abonnentar som er tilknyta offentleg vassforsyning i Bømlo kommune. Kvar abonnent kan kun bruka 1 stk. hageslange (ikkje spreiar) for vatning av blomsterbed på tidlig morgen og sein kveld. Dette gjer me fordi me må sikre nok vatn i høgdebassenga ved eventuell brann. Me […]
 • Stenging Stølane 10. juni 9. juni 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Stølane blir vatnet stengt, onsdag 10. juni mellom kl. 09:00 og 10:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører.
 • Stenging Moster 10. juni 9. juni 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Moster blir vatnet stengt, onsdag 10. juni mellom kl. 09:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører.
 • Visste du at: 8. juni 2020 - Vatn er vårt viktigaste nærings­middel.
 • Installerte berøringsfrie ­servantarmatur gratis! 8. juni 2020 - Bømlo Mesterrør er ei ung røyrleggar-bedrift i kom­munen vår som allereie har markert seg med positive tiltak i koronakrisa.