Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Stenging Fylkesnes onsdag 10. april 9. april 2019- På grunn av arbeid på vassledning på Fylkesnes, blir vatnet stengt onsdag 10. april 2019 mellom kl 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
 • Stenging Urangsvåg 30.3. 29. mars 2019- På grunn av utspyling på vassledningane, vert vatnet avstengt lørdag mellom kl 10 og kl 17. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling,spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på […]
 • Stenging Fylkesnes mandag 25.3.19 22. mars 2019- På grunn av arbeid på vassledning på Fylkesnes, blir vatnet stengt mandag. 25. mars 2019 mellom kl 08:30 og 14:30 . Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
 • Bømlavatnet er blant Norges beste! 5. mars 2019- No er det offisielt! Bømlingane har alltid hevda det, og no har ein uavhengig jury kåra Bømlavatnet til eit av Norges beste drikkevatn!
 • Drikka vatn i naturen? 4. mars 2019- Me tek oss ein tur opp på Siggjo, og møter mange folk på vegen. Dei får spørsmål om dei drikk vatn rett frå naturen.
 • Stenging Goddevegen/Djupedal lørdag 2.3. 1. mars 2019-
 • Stenging Lykling 1. mars 2019-
 • Stenging Mækjebakken 28. februar 2019- På grunn av arbeid på vassledning på Mækjebakken, blir vatnet stengt fredag 1. mars frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål ta kontakt med vakttelefon på 53 42 88 40. Beklagar ulempene dette medfører.
 • Stenging Urangsvåg 20. februar 2019- Torsdag 21. februar vil det bli utført utspyling av vassnettet ved Urangsvåg. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på […]
 • Stenging Hollund 18. februar 2019- På grunn av arbeid på vassledning på Hollund, blir vatnet stengt tirsdag 19. februar frå kl. 0830 til kl. 1200. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål ta kontakt med vakttelefon på 53 42 88 40. Beklagar ulempene dette medfører.
 • Endringar i fargen på vatnet 18. februar 2019- Syns du vatnet i naturen såg ­reinare ut før? Du har heilt rett, det er faktisk ein av dei tinga som var «betre før».
 • Stenging Laurhammar og Urangsvåg 15. februar 2019- Mandag 18. februar vil det bli utført arbeid ved Laurhammar og Urangsvåg. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. […]
 • Stenging Steinsbø 7. februar 2019- På grunn av utspyling på vassnettet, blir vatnet avstengt på Steinsbø fredag 8. februar mellom kl. 1700 og kl. 2000. Delar av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Totland 6. februar 2019- På grunn av arbeid på vassledning på Totland, blir vatnet stengt torsdag 7. februar frå kl. 0900 til kl. 1400. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål ta kontakt med vakttelefon på 53 42 88 40. Beklagar ulempene dette medfører.
 • Stenging Hollund 4. februar 2019- På grunn av utspyling på vassnettet, blir vatnet avstengt på Hollund tirsdag 5. februar mellom kl. 1100 og kl. 1500. Delar av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Hollund 4. februar 2019- På grunn av utspyling på vassnettet, blir vatnet avstengt på Hollund tirsdag 5. februar mellom kl. 0830 og kl. 1300. Delar av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Hollundskjosen 1. februar 2019- På grunn av arbeid på vassledning i Hollundskjosen, blir vatnet stengt lørdag 2. februar frå kl. 10.00 til kl. 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
 • Krav om tilbakeslagssikring 1. februar 2019- Eigarar av næringseigedomar må ha tilbake­­slags­sikring på vassinntaket sitt. BVA gjennom­fører no ei kartlegging for å få oversikt over kva sikringstiltak dei ulike eigedomane har.
 • Lekkasje Bømmelhamn 30. januar 2019- På grunn av ledningsbrudd i Bømmelhamn, blir vatnet stengt til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
 • Privat vasskjelde? 24. januar 2019- Mattilsynet skal no ha oversikt over vasskjelder som forsyner meir enn ein husstand. Sjølve re­gi­st­reringa er kjapt gjort.