Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Stenging Skjenaberg 17.okt 16. oktober 2019 - På grunn av arbeid på vassledning på Skjenaberg blir vatnet stengt, torsdag 17. okt. 2019 mellom kl. 09:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Vatnet som Olav den Heilage drakk på Bømlo 15. oktober 2019 - Olavskjelda på MosterSegna vil ha det til at Heilag Olav fekk grave seg ei kjelde på Moster og denne ligg bak Moster Amfi. Dersom du går frå Moster Amfi og mot Dalanesvegen ser du ein plakat som fortel litt om denne kjelda. Pilegrimane drakk frå olavskjeldeneMe var nysgjerrige på dette og tok difor kontakt med […]
 • I kø for fersk fisk 3. oktober 2019 - Skodda låg tjukk over Melings­vågen, og lufta var kald og gufsen. FRISKT skulle besøke Bømlo Fersk Fisk, men kom til låst dør… Me kikka på klokka og lurte på om me hadde teke feil av tida. Eitt minutt for tidleg. Me kikka opp og i det same kom ein bil ned i «Vinsen» som det […]
 • Stenging Vorland 2.10 1. oktober 2019 - På grunn av arbeid på vassleidning på Vorland, blir vatnet avstengt onsdag 2 oktober frå kl. 0900 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg!
 • Nye vann og avløpsledningar frå Stokkabekkvegen til Ekornvika 30. september 2019 - BVA har nå i haust ferdigstilt prosjektet med nye vann og avløpsledningar frå Stokkabekkvegen til Ekornvika. I forbindelse med dette arbeidet var vegen ned til sjøen utvida og oppgradert. Bakgrunnen for prosjekter var å skifte ut gammal dårleg vassleidning / kummar mellom fylkesveg og uti sjøen. Leidningsnettet er i tillegg dimensjonert opp for å ta […]
 • Stenging Totland 26.9 25. september 2019 - På grunn av arbeid på vassleidning på Totland, blir vatnet avstengt torsdag 26. sept frå kl. 08.30 til kl. 12.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg!
 • Stenging Selvåg 18.09 17. september 2019 - På grunn av arbeid på vassleidning på Selvåg, blir vatnet avstengt frå kl. 08.30 til kl. 14.00 onsdag 18.09. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
 • Kva skal du betala i gebyr? 17. september 2019 - No er det enklare for deg å finna ut kva du skal betala for vatn og avløp på Bømlo. Betala etter forbruk eller arealNokre privatkundar har vassmålar, men dei fleste betalar for vatn og avløp basert på husstorleik. For å gjer det enklare for desse kundane har me no laga ein gebyr­kalkulator som ligg på […]
 • Vinnarbildet kåra 11. september 2019 - I sommar har me hatt fotokonkurranse og det kom inn om lag 80 bilde frå både inn- og utland.  Vinnarbildet var det Gunhild Meling som knipsa. Serina (1 1/2 år) står utanfor ei tømmerhytte som truleg er frå 1600-tallet, på Mjonøy i Vinje kommune. Flaska vart fylt opp av friskt Bømlavatn før dei la på veg […]
 • – Utan vatn blir me slitne 5. september 2019 - – Me blir trøytte og slitne om me ikkje drikk vatn når me spelar kamp. Reint vatn er det viktigaste i livet, og det er sunt og godt, fortel jentene. Må drikka nok vatnDå me møtte dei var det fotballkamp mellom Bømlo og Moster på Langvåg. På banen spring åtte glade og energiske jenter.Dei er midt […]
 • Stenging Aga torsdag 5. september 4. september 2019 - På grunn av arbeid på vassledning på Aga, blir vatnet stengt torsdag 5. september mellom klokka 08.30 og 14.30. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
 • Ledningsbrudd Aga torsdag 29. august 29. august 2019 - På grunn av leidningsbrudd på Aga , blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 534 28 845.
 • Stenging Hamnavegen på Folderøy – fredag 30. august 29. august 2019 - På grunn av arbeid på vassledning i Hamnavegen, blir vatnet stengt fredag 30. august 2019 mellom kl 0900 og 1100. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
 • Stenging Sele tirsdag 27. august 26. august 2019 - På grunn av arbeid på vassledning på Sele, blir vatnet stengt tirsdag 27. august 2019 mellom kl 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
 • Stenging Grønås torsdag 22. august 21. august 2019 - På grunn av arbeid på vassledning på Grønås, blir vatnet stengt torsdag 22. august 2019 mellom kl 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
 • Stenging Grønås onsdag 21. august 20. august 2019 - På grunn av arbeid på vassledning på Grønås, blir vatnet stengt onsdag 21. august 2019 mellom kl 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
 • Vatn – ei mangelvare? 20. august 2019 - Det er nok ferskvatn på jorda til alle, men likevel manglar over to milliardar menneske tilgang på reint vatn heime. Då me fekk kokevarsel på Bømlo for nokre år sidan blei kvardagen vår med eitt litt meir tungvint. Eit kaldt og leskande glas vatn blei brått ikkje så tilgjengeleg – det måtte jo både kokast […]
 • Då Magda vaks opp var vatn var tungt arbeid 8. august 2019 - Vatn. Det er lett tilgjengeleg overalt. Me opnar kranen og det friske Bømlavatnet berre renn ut. Slik var det ikkje før. Då Magda vaks opp var vatn tungt arbeid. – Me hadde to vasskjelder heime på garden på Hiskjo, fortel Magda. Ei «matkjelde» og ei «fjos­kjelde», men det var sjeldan me brukte fjoskjelda. Me hadde takrennevatn […]
 • Ledningsbrudd Espevær 27. juni 2019 - På grunn av ledningsbrudd i stranda ved Sjøbuneset på Espevær, blir vatnet avstengd til skaden er utbedra. Dersom vatnet er grumse etter tilkoling, spyl med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
 • Analyse av vatn Vasstryggleik på Bømlo 11. juni 2019 - Her er ei lita oversikt over det me i BVA gjer for å sikra trygt vatn på Bømlo.