Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

  • Stenging Totlandsvegen natt til fredag 4. des 3. desember 2020 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Totlandsvegen torsdag 3. des, mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For […]
  • Stenging Notland/ Kidlingevegen/Hestavollen natt til torsdag 3. des 2. desember 2020 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Notland/Kidlingevegen/Hestavollen on. 2. des, mellom kl 23:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For […]
  • Stenging Moster natt til onsdag 2. des 1. desember 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Moster blir vatnet stengt, tirsdag 1. des. 2020 mellom kl. 23:00 og 06:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. BVA beklagar ulempene dette medfører!
  • Kunnskap til barna 30. november 2020 - BVA har laga undervisnings­opplegg for barnehagane på Bømlo. Det er laga i samanband med FN si markering av verdas toalettdag og er retta mot born som går siste året i barnehagen. — Me ønskjer å starta tidleg, og på ein kjekk måte. Barna er framtida. For oss er det viktig at dei allereie no får […]
  • Martin brenn for eit reinare hav! 25. november 2020 - Martin Alvsvåg vaks opp i Rubben og fiska pale frå eigen robåt allereie som 6-7 åring. Det han hausta frå havet selde han til naboen. No arbeider han i Sjømannskyrkja og har ved sida av jobben grunnlagt Rivers.Global – ein organisasjon som arbeider for eit reinare hav. — Det gjekk opp for meg då eg […]
  • Endeleg kan me snakka om… 25. november 2020 - Mange gongar plumpar det ut ord me ikkje «har lov å seia», sånn som tiss, bæsj og sånn. No skal me faktisk bruka nettopp dei orda!Me er på besøk i Espira Finnås.Dei skal prøva ut det pedagogiske informasjonsmateriellet frå BVA om avløp. Vassbjørn sin røyrkoffert innheld ei rekke hjelpemiddel for å setja lys på kva […]
  • Naudvatn, plan for uføresette hendingar 25. november 2020 - Kva skjer om vatnet i eit heilt område blir borte, eller ikkje kan brukast? – Det er det naudvatn-prosjektet me skal i gong med over nyttår handlar om. — Når vatn i eit av våre forsyningsområde fell bort eller ikkje kan brukast, må me ha eit alternativ som fungerer, fortel Odd Petter Habbestad, drifts- og […]
  • Kor blei det av matfeittet?Fuglane veit! 25. november 2020 - Me kan vel trygt slå fast at det blir ei annleis jul i år. Lite er vel meir tradisjonstungt enn jule- og nyårsfeiringane her i Noreg. 2020 skal også avsluttast på tradisjonelt vis, men i år blir det med pålagde og tilrådde restriksjonar. Nesten ingenting slår den gode kjensla av lukta frå pinnekjøt og ribbe. […]
  • Etterslep i vatn- og avløps-Noreg 25. november 2020 - NRK skreiv allereie før kommunevalet i 2019 at prislappen for etterslepet av vatn- og avløpsanlegga i Noreg vart på svimlande 390 milliard kroner. – Korleis står det til i Bømlo, undrar me… — For å forstå situasjonen i Bømlo må me sjå tilbake på det som har skjedd tidlegare, kan dagleg leiar i BVA, Audun […]
  • God natt, sov godt, me spyler røyra imens! 25. november 2020 - Det er mørkt, klokka har passert 23.00 og dei fleste av oss er på veg i seng. – Det skin eit lys i mørkret ein stad på Svortland, og me skimtar ei kvit vogn med open dør. I det me kjem bort ser me to BVA-karar i sving inni og utanfor vogna. — Drikkevatnet som […]
  • Stenging Moster natt til onsdag 25.nov 24. november 2020 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Moster tirsdag 24. nov. 2020, mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. […]
  • Stenging Klæret/Stavland fredag 20. nov 19. november 2020 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Klæret/Stavland fr. 20. nov. 2020, mellom kl 08:30 og 14:30. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. […]
  • Stenging Klæret/Stavland torsdag 19. nov 18. november 2020 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Klæret/Stavland to. 19. nov. 2020, mellom kl 08:30 og 14:30. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. […]
  • Stenging Leite natt til tysdag 17. nov 16. november 2020 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Leite mandag 16. nov, mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For […]
  • Stenging Svortland natt til fredag 13. nov 12. november 2020 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Svortland torsdag 12. nov, mellom kl 23:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For […]
  • Stenging Svortland natt til torsdag 12. nov 11. november 2020 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på deler av Svortland onsdag 11. nov, mellom kl 23:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i […]
  • Stenging Bremnes natt til onsdag 11. nov. 10. november 2020 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Bremnes tirsdag 10. nov, mellom kl 23:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For […]
  • Stenging Bremnes sentrum natt til tirsdag 10. nov 9. november 2020 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Bremnes sentrum ma. 9. nov, mellom kl 23:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. […]
  • Stenging Leite natt til mandag 9. nov 8. november 2020 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Leite sø. 8. nov., mellom kl 23:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For […]
  • Stenging Raunevegen torsdag 5. nov 5. november 2020 -  På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Raunevegen torsdag 5. nov. mellom kl 08:30 og 15:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For […]