Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Stenging Grønås torsdag 22. august 21. august 2019 - På grunn av arbeid på vassledning på Grønås, blir vatnet stengt torsdag 22. august 2019 mellom kl 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
 • Stenging Grønås onsdag 21. august 20. august 2019 - På grunn av arbeid på vassledning på Grønås, blir vatnet stengt onsdag 21. august 2019 mellom kl 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
 • Vatn – ei mangelvare? 20. august 2019 - Det er nok ferskvatn på jorda til alle, men likevel manglar over to milliardar menneske tilgang på reint vatn heime. Då me fekk kokevarsel på Bømlo for nokre år sidan blei kvardagen vår med eitt litt meir tungvint. Eit kaldt og leskande glas vatn blei brått ikkje så tilgjengeleg – det måtte jo både kokast […]
 • Då Magda vaks opp var vatn var tungt arbeid 8. august 2019 - Vatn. Det er lett tilgjengeleg overalt. Me opnar kranen og det friske Bømlavatnet berre renn ut. Slik var det ikkje før. Då Magda vaks opp var vatn tungt arbeid. – Me hadde to vasskjelder heime på garden på Hiskjo, fortel Magda. Ei «matkjelde» og ei «fjos­kjelde», men det var sjeldan me brukte fjoskjelda. Me hadde takrennevatn […]
 • Ledningsbrudd Espevær 27. juni 2019 - På grunn av ledningsbrudd i stranda ved Sjøbuneset på Espevær, blir vatnet avstengd til skaden er utbedra. Dersom vatnet er grumse etter tilkoling, spyl med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
 • Analyse av vatn Vasstryggleik på Bømlo 11. juni 2019 - Her er ei lita oversikt over det me i BVA gjer for å sikra trygt vatn på Bømlo.
 • Flasker på tur Bømlavatnflaska med på tur 11. juni 2019 - Bømlavatnflaskene minner oss om å drikka vatn, og at me har eit av Norges, og verdas beste drikkevatn i kommunen vår. Ta med flaska di på tur, send bilde til oss, og bli med i trekking av premie! Fekk bilde i fjor sommarI fjor sommar fekk me inn nokre bilde frå engasjerte bømlingar som hadde […]
 • Bilde av tilsette og piggevogna til BVA Effektiv innovasjon 11. juni 2019 - Dette har du kanskje aldri tenkt på før: Treng vassleidningar å gjerast reine inni? Og korleis i alle dagar blir det gjort i så fall? – Ja, me vil at vatnet skal ha høgast mogleg kvalitet, både med tanke på smak, lukt og utsjånad, seier Trond Sandnes. – Då må me halda vassleidningane i topp stand! […]
 • Klorering Espevær 05.06.19 5. juni 2019 - Det er funne bakterie i drikkevatnet på Espevær. Den er ikkje farlig, og vatnet kan brukast som før. For å fjerne bakterien tilsettes det klor som kan merkes på smak og lukt. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45 eller dagleg leiar 48 95 02 80.
 • Manglar på faktura for mai månad (forfall 1.7.19) 4. juni 2019 - På utsendte faktura for mai månad, dvs faktura med fakturadato 31.5.19 og forfall 1.7.19 manglar gard- og bruksnummeret til eigedommen. Ynskjer du kopi av faktura med gard- og bruksnummer, så skal me sende det til deg. Ta kontakt med oss på post@bva.no eller 53 42 88 40. Me beklagar ekstra arbeidet dette medfører for deg!
 • Stenging Ekornevika tirsdag 14. mai 13. mai 2019 - På grunn av arbeid på vassledning på Ekornvika, blir vatnet stengt tirsdag 14. mai 2019 mellom kl 12:00 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
 • Stenging Bømmelhavn tirsdag 7. mai 2019 6. mai 2019 - På grunn av arbeid på vassledning i Bømmelhavn, blir vatnet stengt tirsdag 7. mai 2019 mellom kl 09:00 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
 • Stenging Fylkesnes onsdag 10. april 9. april 2019 - På grunn av arbeid på vassledning på Fylkesnes, blir vatnet stengt onsdag 10. april 2019 mellom kl 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
 • Stenging Urangsvåg 30.3. 29. mars 2019 - På grunn av utspyling på vassledningane, vert vatnet avstengt lørdag mellom kl 10 og kl 17. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling,spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på […]
 • Stenging Fylkesnes mandag 25.3.19 22. mars 2019 - På grunn av arbeid på vassledning på Fylkesnes, blir vatnet stengt mandag. 25. mars 2019 mellom kl 08:30 og 14:30 . Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
 • Bømlavatnet er blant Norges beste! 5. mars 2019 - No er det offisielt! Bømlingane har alltid hevda det, og no har ein uavhengig jury kåra Bømlavatnet til eit av Norges beste drikkevatn!
 • Drikka vatn i naturen? 4. mars 2019 - Me tek oss ein tur opp på Siggjo, og møter mange folk på vegen. Dei får spørsmål om dei drikk vatn rett frå naturen.
 • Stenging Goddevegen/Djupedal lørdag 2.3. 1. mars 2019 -
 • Stenging Lykling 1. mars 2019 -
 • Stenging Mækjebakken 28. februar 2019 - På grunn av arbeid på vassledning på Mækjebakken, blir vatnet stengt fredag 1. mars frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål ta kontakt med vakttelefon på 53 42 88 40. Beklagar ulempene dette medfører.