Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Stenging Laurhammar og Urangsvåg 15. februar 2019- Mandag 18. februar vil det bli utført arbeid ved Laurhammar og Urangsvåg. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. […]
 • Stenging Steinsbø 7. februar 2019- På grunn av utspyling på vassnettet, blir vatnet avstengt på Steinsbø fredag 8. februar mellom kl. 1700 og kl. 2000. Delar av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Totland 6. februar 2019- På grunn av arbeid på vassledning på Totland, blir vatnet stengt torsdag 7. februar frå kl. 0900 til kl. 1400. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål ta kontakt med vakttelefon på 53 42 88 40. Beklagar ulempene dette medfører.
 • Stenging Hollund 4. februar 2019- På grunn av utspyling på vassnettet, blir vatnet avstengt på Hollund tirsdag 5. februar mellom kl. 1100 og kl. 1500. Delar av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Hollund 4. februar 2019- På grunn av utspyling på vassnettet, blir vatnet avstengt på Hollund tirsdag 5. februar mellom kl. 0830 og kl. 1300. Delar av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Hollundskjosen 1. februar 2019- På grunn av arbeid på vassledning i Hollundskjosen, blir vatnet stengt lørdag 2. februar frå kl. 10.00 til kl. 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
 • Krav om tilbakeslagssikring 1. februar 2019- Eigarar av næringseigedomar må ha tilbake­­slags­sikring på vassinntaket sitt. BVA gjennom­fører no ei kartlegging for å få oversikt over kva sikringstiltak dei ulike eigedomane har.
 • Lekkasje Bømmelhamn 30. januar 2019- På grunn av ledningsbrudd i Bømmelhamn, blir vatnet stengt til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
 • Privat vasskjelde? 24. januar 2019- Mattilsynet skal no ha oversikt over vasskjelder som forsyner meir enn ein husstand. Sjølve re­gi­st­reringa er kjapt gjort.
 • Stenging Siggjarvåg 21. januar 2019- Tirsdag 22. januar vil det bli utført arbeid på vassledningane i Siggjarvåg. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 1500. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Vatn reinsa gjennom stein 10. januar 2019- Du veit korleis eit kaffifilter ser ut, og du veit kanskje at bilen treng å bytta oljefilter på service. Men kva filter er det som reinsar vatnet vårt?
 • Investeringar som sikrar vatn 3. januar 2019- Fleire vassverk i Norge gjekk tom for vatn i fjor sommar. Det at bømlingane var flinke til å respektere vatnings­forbodet og at vassleidningsnettet er godt vedlikehaldt gjorde at me hadde nok vatn.
 • God jul og godt nyttår! 21. desember 2018- Bømlo Vatn og Avløp ynskjer alle våre kundar og samarbeidspartnar ei riktig god jul og eit godt nyttår!
 • Stenging Fagervollsfeltet 17. desember 2018- Tirsdag 18. desember vil det bli utført arbeid på vassledningane i Fagervollsfeltet. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0830 til kl. 1200. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • God (feittfri) jul! 17. desember 2018- No nærmar det seg jul! Saftig pinnekjøt, ribbe og andre gode middagar skal lagast og nytast. Men kva gjer du med feittet som ligg att i kasse­rollane etterpå..?
 • Stenging Hollund 14. desember 2018- Måndag 17. desember vil det bli utført arbeid på vassledningane på Hollund. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 1000 til kl. 1500. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Foldrøyhamn 11. desember 2018- Onsdag 12. desember vil det bli utført arbeid på vassledningane på Folderøy. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0830 til kl. 1400. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Beste vatn i vest! 10. desember 2018- Bømlavatnet er friskt, reint og godt – og no er det kåra til det beste vatnet på Vestlandet!
 • Stenging Kvernavik – Rolfsnes 7. desember 2018- Mandag 10. desember vil det bli utført arbeid på vassledningane på Kvernavik, Rolfsnes. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 1200. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i […]
 • Beste vatnet i landet? 4. desember 2018- BVA vant i haust konkurransen om Vestlandets beste drikkevatn. Dette er me stolte av og me gler oss til finalen når det beste drikkevatnet i heile landet skal kårast.