Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Stenging Skimmeland 2. april 1. april 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, torsdag 2. april mellom kl. 08:30 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Møllevik 31. mars 30. mars 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Møllevik blir vatnet stengt tirsdag 31. mars mellom kl. 09:00 og 12:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Opphør kokevarsel Mæland 18. mars 2020 - Vannprøver viser ingen forurensing av drikkevatnet på Mæland. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart.
 • Kokevarsel Øvre Mæland 15. mars 2020 - På grunn av fare for forurensing av drikkevatnet etter brannen i natt, må vatnet på Øvre Mæland kokast til ny melding blir sendt ut! For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
 • Stenging Anglevik 16.03 13. mars 2020 - På grunn av arbeid på vassledning i Anglevik blir vatnet stengt, måndag 16. mars mellom kl. 09:00 og 12:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Kontoret stengt for besøk 12. mars 2020 - Me ynskjer å halda oss friske og forebyggje smitte – derfor blir kontoret vårt i Hollundsdalen stengt for besøk inntil vidare. Treng du å kontakte oss er me alle tilgjengeleg på telefon og epost. 
 • Lag på lag med røyr 11. mars 2020 - Vatnet skal heim til deg, og du skal kvitta deg med det. Du tenkjer nok ikkje på det til dagleg, men måten røyra ligg i grøfta påvirkar tryggleiken din.
 • Stenging Kallavåg fredag 6. mars 5. mars 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Kallavåg blir vatnet stengt, fredag 6. mars mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Heio tirsdag 25. februar 24. februar 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Heio, blir vatnet avstengt tirsdag 25.februar frå kl.08.30 till kl.15.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.
 • Stenging Spissøy tirsdag 25. februar 24. februar 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Spissøy og Møllevik blir vatnet stengt, tirsdag 25. feb. mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Gåsland mandag 24. feb 24. februar 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Gåsland blir vatnet stengt, mandag 24. feb. mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Rubbestad laurdag 22.02 21. februar 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Rubbestad blir vatnet stengt, laurdag 22. feb. mellom kl. 09.00 og 13.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Kallavåg onsdag 12. feb 11. februar 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Kallavåg blir vatnet stengt, onsdag 12. feb. mellom kl. 09:00 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Espevær onsdag 5. feb 4. februar 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Espevær blir vatnet stengt, onsdag 5. feb. mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Storreingjering med vaskemaskin på over 2000 liter 3. februar 2020 - – Me er heilt avhengige av sikker tilførsel av reint vatn heile døgeret, seier Sigbjørn Næsse, eigedomssjef i Wärtsilä Norway. Han fortel engajsert om alt det Wärtsilä gjer, både i Norge og internasjonalt. I Rubbe­stadneset er det både ingeniør­arbeid knytt til gir og propellar, sals­avdeling, verkstad og diverse støtte­tenester. Store vaskemaskinar Det største forbruket av vatn hos Wärtsilä er det verkstadane som står for. Dei lagar blant anna delar til Wärtsilä og Wichmannmotorar, har thruster- og turbo verkstad, og verkstad for komponentoverhaling. I produksjonen treng dei å vaska motor­delar og til dette har dei fem store vaske­maskinar som tek over 2000 liter vatn kvar. Vatnet blir brukt om att, men treng å skiftast om lag kvar andre månad. Olje i avløpet? Maskindelane som blir vaska har sjølvsagt vore i kontakt med olje. For å hindra at olje kjem i avløpet har Wärtsilä eit eigenutvikla avløpssystem som skil ut reint vatn og behandlar resten som spesialavfall. Tomt for kaffi! Me lurer på kva som blir konsekvensen for Wärtsilä om vatnet forsvinn: – Det må vera at det veldig fort blir tomt for kaffi, smiler Sigbjørn lurt. – Me i ­Wärtsilä kunne nok holdt det gåande ei stund, men det hadde blitt meir kritisk for dei som me leiger ut lokale til. Næringsklynge med vassbehov Det er Wärtsilä Norway som eig dei fleste bygningane i industriområdet på Rubbestandeset, og leige­takarane deira er også avhengige av god tilgong på vatn. Blant anna brukar Los Marine vatn til rein­gjering og produksjon, og Westcon Olvondo brukar vatn til kjøling i maskin­parken sin. – Me burde hatt ein litt større kapasitet, både inn til oss, og internt her på industri­området, seier Sigbjørn. – Men særleg viktig blir det i framtidige ut­vidingar her på Rubbestadneset. Behovet for god kapasitet og sikker vasstilførsel blir enno viktigare i framtida. Berekraftige lokalsamfunn Og med tanke på framtida: Wärtsilä har ein uttalt strategi på at dei vil muliggjera berekraftige samfunn med smart teknologi. Dette har dei teke på alvor og har fleire prosjekt og tiltak for å redusera mijø­avtrykket, blant anna ved å bruka mindre vatn. I vår hadde dei eit lokalt røyrleggjarfirma inne for å driva søk etter lekkasjar. Det er eit tidkrevjande arbeid, og industriområdet har blitt til gjennom ulike tider med varierande grad av dokumentasjon. Etter å ha funne og tetta fleire lekkasjar ser dei at vassforbruket har gått ned. Utprøving av teknologi – Me har også testa ulike løysingar for å spara vatn og kjemikaliar i produksjonen vår, seier Kjell Einar Holme, Manager - Maintenance, Tools & Development i Wärtsilä Norway. – Nokre prosjekt lukkast, og andre ikkje, og utprøving av ny teknologi er ein viktig del av arbeidet med å gjera verksemda vår meir berekraftig, avsluttar han.
 • Stenging Kåso torsdag 30. januar 29. januar 2020 - På grunn av arbeid på vassledning i Kåso blir vatnet stengt, torsdag 30. januar mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Kallavåg tirsdag 28. januar 27. januar 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Kallavåg blir vatnet stengt, tirsdag 28. januar mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Naustbakken mandag 27. januar 24. januar 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Naustbakken blir vatnet stengt, mandag 27. januar mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Anskot 21. januar 17. januar 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Anskot blir vatnet stengt, tirsdag 21. januar mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Kåso 20. januar 17. januar 2020 - På grunn av arbeid på vassledning på Kåso blir vatnet stengt, mandag 20. januar mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.