Registrering av vassmålar

Når vassmålaren er montert av godkjend røyrleggjar og sett i drift skal du registrera han ved å fylla inn skjemaet under og senda det til BVA.

Opplysningar om abonnent

Heimelshavar til eigedomen:*
Gards- og bruksnummer:*
Adresse:*
Postnummer/poststad:*
Avløpsløysing*
Type abonnement:*

Opplysningar om vassmålar

Type vassmålar:*
Målarnummer:*
Kuleventil:
Konsoll:
Vertikal:
Horisontal:
Dato utlevert frå BVA:*
Firma som har montert/demontert:*
Målarstand ved mont./demont:*
Dato:*
Navn:*
Andre opplysningar:
E-postadressa til den som sender inn:
Rekn ut:

Vassmålaravlesning! Trykk her

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close