Registrering av vassmålar

Når vassmålaren er montert av godkjend røyrleggjar og sett i drift skal du registrera han ved å fylla inn skjemaet under og senda det til BVA.

Opplysningar om abonnent

Heimelshavar til eigedomen:*
Gards- og bruksnummer:*
Adresse:*
Postnummer/poststad:*
Avløpsløysing*
Type abonnement:*

Opplysningar om vassmålar

Type vassmålar:*
Målarnummer:*
Kuleventil:
Konsoll:
Vertikal:
Horisontal:
Dato utlevert frå BVA:*
Firma som har montert/demontert:*
Målarstand ved mont./demont:*
Dato:*
Navn:*
Andre opplysningar:
E-postadressa til den som sender inn:
Stadfest: