Registrering av tilbakeslagsventil

Når tilbakeslagsventilen er montert av godkjent røyrleggjar og sett i drift skal du registrera han ved å fylla inn skjemaet under og senda det til BVA.

Opplysningar om abonnent:

Heimelshavar til eigedomen: *
Gards- og bruksnummer:*
Adresse:*
Postnr. og -stad*
Montert av (røyrleggjar og firma): *
E-postadresse til innsendar: (dersom du vil ha kvittering)
Type tilbakeslag: *
Dato for montering:*
Stadfest: