Vassproduksjon og distribusjon

Vassproduksjonsanlegg
Vassproduksjonsanlegget i Åreiddalen

Tre vassreinseanlegg og 11 høgdebasseng

Bømlo Vatn og Avløpsselskap har tre vassreinseanlegg: Hollundsvatnet, Vorland og Åreid. Der vert vatnet handsama slik at det skal vera trygt å drikke når det kjem ut til våre abonnentar. Ein skulle kanskje tru at vatnet som kjem frå drikkevasskjeldene våre er godt nok. Av ulike årsaker må det likevel handsamast for å oppfylle lover og forskrifter, og sjå ut og smaka slik godt vatn skal. Reinseprosessen i desse tre anlegga består av felling, karbonatisering i tre filter (den såkalla moldeprosessen) og til sist desinfisering med UV-lys.

Når vatnet er produsert blir det pumpa ut i leidningsnettet, ein del av det går via eitt av dei elleve høgdebassenga i kommunen. Det er til saman rundt 400.000 meter vassleidningar i BVA sitt system, ei mengd kummer, koplingspunkt og pumpestasjonar for å få det heile til å fungere. Dette skal haldast forskriftsmessig i stand til ei kvar tid, og ikkje minst fungera heile tida.

Vassmålaravlesning! Trykk her

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close