Tilsette

Tilsett
Daglig leiar
Audun Halleraker

Tilsett
Kontorleiar
Jorunn A. Habbestad

Tilsett
Drift / Prosjektleiar
Odd Petter Habbestad

Tilsett
Driftsleiar
Jarle Andreassen

TilsettSekretær
Anja Bergtun Hope

TilsettSekretær
Elise H. Halleraker

TilsettDriftsassistent
Rengin Zeibar

TilsettDriftsoperatør
Alf Helge Sørenes

TilsettDriftsoperatør
Jan Marvin Vika

TilsettDriftsoperatør
Jan Roar Grutle

TilsettDriftsoperatør
Morten Andreassen

TilsettDriftsoperatør
Nils Ragnar Vika

TilsettDriftsoperatør
Svein Arild Madsen

TilsettDriftsoperatør
Leif Økland

TilsettDriftsoperatør
Tor Eivind Gilje

TilsettDriftsoperatør
Thor Audun Larsen

TilsettDriftsoperatør
Trond Åsmund
Sandnes

TilsettDriftsoperatør
Ove Andre Vedøy

TilsettDriftsoperatør
Jan Ottar Hope

TilsettKontrollør
Steinar Halleraker

TilsettMaskot
Vassbjørn

Tilsett
Daglig leiar
Audun Halleraker

Tilsett
Kontorleiar
Jorunn A. Habbestad

Tilsett
Drift / Prosjektleiar
Odd Petter Habbestad

Tilsett
Driftsleiar
Jarle Andreassen

TilsettSekretær
Anja Bergtun Hope

TilsettSekretær
Elise H. Halleraker

TilsettDriftsassistent
Rengin Zeibar

TilsettDriftsoperatør
Alf Helge Sørenes

TilsettDriftsoperatør
Jan Marvin Vika

TilsettDriftsoperatør
Jan Roar Grutle

TilsettDriftsoperatør
Morten Andreassen

TilsettDriftsoperatør
Nils Ragnar Vika

TilsettDriftsoperatør
Svein Arild Madsen

TilsettDriftsoperatør
Leif Økland

TilsettDriftsoperatør
Tor Eivind Gilje

TilsettDriftsoperatør
Thor Audun Larsen

TilsettDriftsoperatør
Trond Åsmund
Sandnes

TilsettDriftsoperatør
Ove Andre Vedøy

TilsettDriftsoperatør
Jan Ottar Hope

TilsettKontrollør
Steinar Halleraker

TilsettMaskot
Vassbjørn

Tilsett
Daglig leiar
Audun Halleraker

Tilsett
Kontorleiar
Jorunn A. Habbestad

Tilsett
Drift / Prosjektleiar
Odd Petter Habbestad

Tilsett
Driftsleiar
Jarle Andreassen

TilsettSekretær
Anja Bergtun Hope

TilsettSekretær
Elise H. Halleraker

TilsettDriftsassistent
Rengin Zeibar

TilsettDriftsoperatør
Alf Helge Sørenes

TilsettDriftsoperatør
Jan Roar Grutle

TilsettDriftsoperatør
Morten Andreassen

TilsettDriftsoperatør
Jan Marvin Vika

TilsettDriftsoperatør
Nils Ragnar Vika

TilsettDriftsoperatør
Svein Arild Madsen

TilsettDriftsoperatør
Leif Økland

TilsettDriftsoperatør
Tor Eivind Gilje

TilsettDriftsoperatør
Thor Audun Larsen

TilsettDriftsoperatør
Trond Åsmund
Sandnes

TilsettDriftsoperatør
Ove Andre Vedøy

TilsettDriftsoperatør
Jan Ottar Hope

TilsettKontrollør
Steinar Halleraker

TilsettMaskot
Vassbjørn