Tilsette

Tilsett
Audun Halleraker
Dagleg leiar
ah@bva.no
53 42 88 42 | 48 95 02 80

Tilsett
Jorunn A. Habbestad
Kontorleiar
jh@bva.no
53 42 88 46 | 48 23 02 33

Tilsett
Odd Petter Habbestad
Drifts- / prosjektleiar
oph@bva.no
53 42 88 41 | 41 44 99 58

Tilsett
Jarle Andreassen
Driftsleiar
ja@bva.no
53 42 88 43 | 41 44 99 56

Tilsett
Anja Bergtun Hope
Sekretær
ab@bva.no
53 42 88 47 | 90 16 04 43

Tilsett
Elise H. Halleraker
Sekretær
ehh@bva.no
53 42 88 40 | 97 11 95 32

Tilsett
Steinar Halleraker
Kontrollør
sh@bva.no
53 42 88 44 | 48 11 85 45

Tilsett
Alf Helge Sørenes
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Marvin Vika
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Roar Grutle
Driftsoperatør

Tilsett
Morten Andreassen
Driftsoperatør

Tilsett
Nils Ragnar Vika
Driftsoperatør

Tilsett
Svein Arild Madsen
Driftsoperatør

Tilsett
Leif Økland
Driftsoperatør

Tilsett
Tor Eivind Gilje
Driftsoperatør

Tilsett
Thor Audun Larsen
Driftsoperatør

Tilsett
Trond Åsmund Sandnes
Driftsoperatør

Tilsett
Ove Andre Vedøy
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Ottar Hope
Driftsoperatør

Tilsett
Rengin Zeibar
Driftsassistent

Tilsett
Vassbjørn
Maskot

Tilsett
Daglig leiar
Audun Halleraker

Tilsett
Kontorleiar
Jorunn A. Habbestad

Tilsett
Drift / Prosjektleiar
Odd Petter Habbestad

Tilsett
Driftsleiar
Jarle Andreassen

TilsettSekretær
Anja Bergtun Hope

TilsettSekretær
Elise H. Halleraker

TilsettDriftsassistent
Rengin Zeibar

TilsettDriftsoperatør
Alf Helge Sørenes

TilsettDriftsoperatør
Jan Marvin Vika

TilsettDriftsoperatør
Jan Roar Grutle

TilsettDriftsoperatør
Morten Andreassen

TilsettDriftsoperatør
Nils Ragnar Vika

TilsettDriftsoperatør
Svein Arild Madsen

TilsettDriftsoperatør
Leif Økland

TilsettDriftsoperatør
Tor Eivind Gilje

TilsettDriftsoperatør
Thor Audun Larsen

TilsettDriftsoperatør
Trond Åsmund
Sandnes

TilsettDriftsoperatør
Ove Andre Vedøy

TilsettDriftsoperatør
Jan Ottar Hope

TilsettKontrollør
Steinar Halleraker

TilsettMaskot
Vassbjørn

Tilsett
Daglig leiar
Audun Halleraker

Tilsett
Kontorleiar
Jorunn A. Habbestad

Tilsett
Drift / Prosjektleiar
Odd Petter Habbestad

Tilsett
Driftsleiar
Jarle Andreassen

TilsettSekretær
Anja Bergtun Hope

TilsettSekretær
Elise H. Halleraker

TilsettDriftsassistent
Rengin Zeibar

TilsettDriftsoperatør
Alf Helge Sørenes

TilsettDriftsoperatør
Jan Roar Grutle

TilsettDriftsoperatør
Morten Andreassen

TilsettDriftsoperatør
Jan Marvin Vika

TilsettDriftsoperatør
Nils Ragnar Vika

TilsettDriftsoperatør
Svein Arild Madsen

TilsettDriftsoperatør
Leif Økland

TilsettDriftsoperatør
Tor Eivind Gilje

TilsettDriftsoperatør
Thor Audun Larsen

TilsettDriftsoperatør
Trond Åsmund
Sandnes

TilsettDriftsoperatør
Ove Andre Vedøy

TilsettDriftsoperatør
Jan Ottar Hope

TilsettKontrollør
Steinar Halleraker

TilsettMaskot
Vassbjørn