Om BVA

Bømlo Vatn og Avløpsselskap

BVA er Bømlo kommune sitt vatn- og avløpsselskap. Me skal bygga ut, drifta og vedlikehalda vatn- og avløpsanlegg i Bømlo kommune og andre oppgåver i tilknyting til dette. Til dette har me ein stab på 18 personar med høg kompetanse og godt humør, som verkeleg står på når det trengs! For tryggleik og kontinuerleg drift er vår organisasjon i beredskap 24 timar i døgeret, året rundt. Me byggjer ut anlegg for vatn og avløp kontinuerleg i takt med samfunnsutviklinga og særleg den store utbygginga som skjer på vegsektoren i kommunen.

Selskapet sine vedtekter kan du lesa her.

BVA sitt styre

Organisering av BVA

Tilsette i BVA