Skjema for nye kundar

Velkomen til å bli ny kunde hos Bømlo Vatn og Avløpsselskap!

Me ber deg om å registrera deg ved å fylla ut og senda oss skjemaet under. Har du spørsmål kan du enten sjekka det ut på våre nettsider og særleg på .

Her er nokre punkt du bør vera klar over:

  • Byggherren er sjølv ansvarleg for å kontrollere fall til avløpsleidningar. Kjellargolv skal ligge minst 90 cm høgare enn innvendig topp hovedledning i tilknytingspunktet.
  • lnnmålingsdata for ledningar lyt sendast BVA når arbeidet er ferdigstilt. Dette dannar grunnlag for dokumentasjon når ein ber om ferdigattest.
  • Det skal være førehandsmelding for alle tilknytingar. Eventuelle krav i forbindelse med førehandsmeldinga må etterkommast.
  • Grøftearbeid som krever ADK-sertifikat skal utførast av personar med slik kompetanse.
  • Det må takast omsyn til asfalt/gate ved arbeid i tomta.

Gnr./Bnr./Fnr./Snr.:*
Byggeår/dato:*
Tomt nr.*
Eigar/utbyggar:*
Tilkoplinga gjeld:*
Dato
 / 
 / 
Særskilde merknadar for gjeldande tomt:
Firma:
Navn:*
Din e-post:*
Rekn ut:

Vassmålaravlesning! Trykk her

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close