Skjema for nye kundar

Velkomen til å bli ny kunde hos Bømlo Vatn og Avløpsselskap!

Me ber deg om å registrera deg ved å fylla ut og senda oss skjemaet under. Har du spørsmål kan du enten sjekka det ut på våre nettsider og særleg på .

Her er nokre punkt du bør vera klar over:

  • Byggherren er sjølv ansvarleg for å kontrollere fall til avløpsleidningar. Kjellargolv skal ligge minst 90 cm høgare enn innvendig topp hovedledning i tilknytingspunktet.
  • lnnmålingsdata for ledningar lyt sendast BVA når arbeidet er ferdigstilt. Dette dannar grunnlag for dokumentasjon når ein ber om ferdigattest.
  • Det skal være førehandsmelding for alle tilknytingar. Eventuelle krav i forbindelse med førehandsmeldinga må etterkommast.
  • Grøftearbeid som krever ADK-sertifikat skal utførast av personar med slik kompetanse.
  • Det må takast omsyn til asfalt/gate ved arbeid i tomta.

Gnr./Bnr./Fnr./Snr.:*
Byggeår/dato:*
Tomt nr.*
Eigar/utbyggar:*
Tilkoplinga gjeld:*
Dato
 / 
 / 
Særskilde merknadar for gjeldande tomt:
Firma:
Navn:*
Din e-post:*
Stadfest: