Grunnlag for gravemelding frå BVA

Gravemelding er ei melding frå BVA med informasjon om leidningar i område der det skal gravast. Me treng vite gardsnummer, heimelshavar (eigar av tomta) kven som skal grava og eit kart som du kan leggja ved for å visa kvar det skal gravast. Me handsamar informasjonen og sender gravemelding så snart me kan.

Gnr./Bnr.:*
Heimelshavar:*
Kva arbeid skal utførast?*
Kven skal utføra arbeidet?*
Navn:*
E-post:*
Last opp kart med plassering:*
Recaptcha Word Verification: