Stenging Vorland 2.10

Stenging Vorland 2.10

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassleidning på Vorland, blir vatnet avstengt onsdag 2 oktober frå kl. 0900 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg!
Les meir
Stenging Totland 26.9

Stenging Totland 26.9

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassleidning på Totland, blir vatnet avstengt torsdag 26. sept frå kl. 08.30 til kl. 12.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg!
Les meir
Stenging Selvåg 18.09

Stenging Selvåg 18.09

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassleidning på Selvåg, blir vatnet avstengt frå kl. 08.30 til kl. 14.00 onsdag 18.09. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
Les meir
Kva skal du betala i gebyr?

Kva skal du betala i gebyr?

Driftsmelding
No er det enklare for deg å finna ut kva du skal betala for vatn og avløp på Bømlo. Betala etter forbruk eller arealNokre privatkundar har vassmålar, men dei fleste betalar for vatn og avløp basert på husstorleik. For å gjer det enklare for desse kundane har me no laga ein gebyr­kalkulator som ligg på nettsida vår, bva.no. Fire faktorar som bestemmer gebyretDu svarar på fire enkle spørsmål og då får du vita kva som er den månadlege summen du skal betala. Dei fire spørsmåla handlar om storleiken på husværet (under 80 m2, mellom 81-350 m2 og over 351 m2), om du har vatn og / eller avløp frå BVA og om du har hybelleilegheit i huset ditt. GjennomsnittskundenGjennomsnittskunden vår har husvære mellom 81 og 350 m2, er påkopla offentleg…
Les meir
Stenging Aga torsdag 5. september

Stenging Aga torsdag 5. september

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Aga, blir vatnet stengt torsdag 5. september mellom klokka 08.30 og 14.30. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
Les meir