Feittbombe på veg til deg?

Feittbombe på veg til deg?

Artiklar
  Det er snart jul og tid for god mat og godt samvær med familie og venner. Men jula er òg høgsesong for å kaste matfeitt i avløpet og det tettar det til. (meir…)
Les meir
Det er foreslått reduksjon i gebyr for 2018

Det er foreslått reduksjon i gebyr for 2018

Artiklar
Norsk Vann har kome med ein fersk rapport som viser at inve­steringsbehovet på vass- og avløpsanlegg i Noreg er på over 280 milliardar kroner fram til 2040. [caption id="attachment_1509" align="alignnone" width="2000"] BVA sender ut faktura til om lag 6.300 kundar fire gonger i året. Det er mogleg å få den direkte i nettbanken som efaktura.[/caption] Investeringane vil føre til ein årleg auke på 4% i vass- og avløpsgebyr utanom vanleg prisvekst, men det er svært store forskjellar frå kommune til kommune. Årsaka til investeringsbehovet er eit stort etterslep på vedlikehald. - Me har verdas beste drikkevatn i springen, men det har blitt ei sovepute. Kvart år aukar vedlikehaldsetterslepet på vass- og avløpsnettet. I dag går over 30 prosent av vatnet som blir reinsa i vassverka tapt på grunn av lekkasjar.…
Les meir
Kokevarselet i august

Kokevarselet i august

Artiklar
I august måtte BVA senda ut kokevarsel fordi rutinemessige prøvar viste bakteriefunn. Me hadde dialog med mange av kundane på Facebook, og her er nokre av dei gode spørsmåla som vart stilt. (meir…)
Les meir
Kan det vera gull i slammet?

Kan det vera gull i slammet?

Artiklar
Me er heilt avhengige av mange ting, ein av dei er fosfor. Fosfor finst i alle levande vesen og er heilt nødvendig for at celler skal kunne fungere. Men kva har det med avløp å gjere..? (meir…)
Les meir
Ei kjetta på 60 kg (!)

Ei kjetta på 60 kg (!)

Artiklar
- I pumpene finn me forskjellige ting som ikkje høyrer heime i avløpsnettet. Leikebilar, moppar, eingangssprøyter, mobilar, bocciakuler og mykje anna som ein kan undrast på korleis det hamnar i do. (meir…)
Les meir
Reisa i avløpsnettet

Reisa i avløpsnettet

Artiklar
[caption id="attachment_1300" align="alignnone" width="1840"] Pumpestasjonen i Brubakken, Innvær. Foto: Vegard Røssland[/caption] Kva skjer i reisa i avløpsnettet? «FRISKT» var med Svein Arild på jobben for å læra om og sjå kva som skjer når kloakken og avløpsvatnet tek til på si reise i det offentlege avløpsnettet på Bømlo. Ute av syne, ute av sinn? Heldigvis slepp me å gå rundt å tenkje så mykje på kva som skjer med kloakken etter den har forlete huset vårt. Det er her Svein Arild Madsen kjem inn med sin kunnskap og kompetanse, for det er han og kollegaene hans på BVA som gjer at me kan frigjera tankane våre til andre, mykje kjekkare syslar. Under overflata Under føtene våre blir det pumpa ei vannvittig mengd avfallsvatn og kloakk i røyr som strekkjer seg…
Les meir
Kva skjer eigentleg når eg dreg i snora?

Kva skjer eigentleg når eg dreg i snora?

Artiklar
Etter eit toalettbesøk dreg me i snora, vaskar hendene og så tenkjer me ikkje noko meir på det. Men kva skjer eigentleg? Og er det likt på Rubbestadneset som i Langevåg og Brandasund? Me har spurt Jarle Andreassen i BVA som er eksperten på dei ulike løysingane som me har her på Bømlo. To system – same prinsipp Det finst i hovudsak to system; offentleg avløpsnett og private løysingar. Om lag 60% er knytt til det offentlege nettet. Sjølv om løysingane er ulike, er prinsippa som ligg bak dei same. Ut av huset Alt vatnet som går ut av huset, enten du har dusja, vaska klede eller drege i snora, går ut gjennom same røyr. Det går frå huset og ut i ein septiktank. Denne er enten privat eller det…
Les meir
Bos i avløpet og naturen

Bos i avløpet og naturen

Artiklar
Tidlegare i år vart det gjort kjent at ein sjeldan kval var stranda på Sotra. Då kvalen vart partert vart det funne store mengder plast i magen på den og ein landsomfattande aksjon vart starta i forhold til å rydde strender for plast og bos. Fokuset har vore stort i ettertid og både lokale eldsjeler og meir sentrale aktørar har foreslått forskjellige idear til korleis ein kan rydde opp plasten i havet. Å rydde ei strand eller ei vik kan vera både oppløftande og nedslåande. Mange stader ligg det lag på lag med plast og anna bos og det er nesten umogleg å få med seg alt. Det er også ein realitet at til neste år ser det nesten like gale ut igjen. På den andre sida er det kjekt…
Les meir