Bømlavatnet er blant Norges beste!

Bømlavatnet er blant Norges beste!

Artiklar
No er det offisielt! Bømlingane har alltid hevda det, og no har ein uavhengig jury kåra Bømlavatnet til eit av Norges beste drikkevatn! Det skjedde i landsfinalen som gjekk av stabelen på kommunalteknikkmessa på Lillestrøm tysdag 5. mars. Vatnet frå Bømlo har konkurrert mot vatn frå heile landet. Det haldt ikkje til siger, men Bømlavatnet er eit av dei ti beste i landet. Finnåsvatnet, ei av drikkevaskjeldene på Bømlo. – Dette er ein veldig flott prestasjon, og me er glade for å ha fått ei så høg plassering, seier ein entusiastisk Audun Halleraker. Han er dagleg leiar i Bømlo Vatn og avløpsselskap (BVA), som produserer drikkevatnet på Bømlo. –Me vant prisen for det beste drikkevatnet på Vestlandet, og det har vore kjekt å komma til finalen i denne konkurransen. Mange…
Les meir
Krav om tilbakeslagssikring

Krav om tilbakeslagssikring

Artiklar
Eigarar av næringseigedomar må ha tilbake­­slags­sikring på vassinntaket sitt. BVA gjennom­fører no ei kartlegging for å få oversikt over kva sikringstiltak dei ulike eigedomane har. (meir…)
Les meir
Privat vasskjelde?

Privat vasskjelde?

Artiklar
Mattilsynet skal no ha oversikt over vasskjelder som forsyner meir enn ein husstand. Sjølve re­gi­st­reringa er kjapt gjort. (meir…)
Les meir
Vatn reinsa gjennom stein

Vatn reinsa gjennom stein

Artiklar
Du veit korleis eit kaffifilter ser ut, og du veit kanskje at bilen treng å bytta oljefilter på service. Men kva filter er det som reinsar vatnet vårt? (meir…)
Les meir
Investeringar som sikrar vatn

Investeringar som sikrar vatn

Artiklar
Fleire vassverk i Norge gjekk tom for vatn i fjor sommar. Det at bømlingane var flinke til å respektere vatnings­forbodet og at vassleidningsnettet er godt vedlikehaldt gjorde at me hadde nok vatn. (meir…)
Les meir
God (feittfri) jul!

God (feittfri) jul!

Artiklar
No nærmar det seg jul! Saftig pinnekjøt, ribbe og andre gode middagar skal lagast og nytast. Men kva gjer du med feittet som ligg att i kasse­rollane etterpå..? (meir…)
Les meir
Beste vatnet i landet?

Beste vatnet i landet?

Artiklar
BVA vant i haust konkurransen om Vestlandets beste drikkevatn. Dette er me stolte av og me gler oss til finalen når det beste drikkevatnet i heile landet skal kårast. (meir…)
Les meir