Krav om tilbakeslagssikring

Krav om tilbakeslagssikring

Artiklar
Eigarar av næringseigedomar må ha tilbake­­slags­sikring på vassinntaket sitt. BVA gjennom­fører no ei kartlegging for å få oversikt over kva sikringstiltak dei ulike eigedomane har. (meir…)
Les meir
Privat vasskjelde?

Privat vasskjelde?

Artiklar
Mattilsynet skal no ha oversikt over vasskjelder som forsyner meir enn ein husstand. Sjølve re­gi­st­reringa er kjapt gjort. (meir…)
Les meir
Vatn reinsa gjennom stein

Vatn reinsa gjennom stein

Artiklar
Du veit korleis eit kaffifilter ser ut, og du veit kanskje at bilen treng å bytta oljefilter på service. Men kva filter er det som reinsar vatnet vårt? (meir…)
Les meir
Investeringar som sikrar vatn

Investeringar som sikrar vatn

Artiklar
Fleire vassverk i Norge gjekk tom for vatn i fjor sommar. Det at bømlingane var flinke til å respektere vatnings­forbodet og at vassleidningsnettet er godt vedlikehaldt gjorde at me hadde nok vatn. (meir…)
Les meir
God (feittfri) jul!

God (feittfri) jul!

Artiklar
No nærmar det seg jul! Saftig pinnekjøt, ribbe og andre gode middagar skal lagast og nytast. Men kva gjer du med feittet som ligg att i kasse­rollane etterpå..? (meir…)
Les meir
Beste vatnet i landet?

Beste vatnet i landet?

Artiklar
BVA vant i haust konkurransen om Vestlandets beste drikkevatn. Dette er me stolte av og me gler oss til finalen når det beste drikkevatnet i heile landet skal kårast. (meir…)
Les meir
Styreleiarbytte

Styreleiarbytte

Artiklar
Terje Gilje har vore styreleiar i BVA sidan 2010. Han er no pensjonist og generalforsamlinga har valgt Gitte Gard Talmo til ny styreleiar. [caption id="attachment_2149" align="alignnone" width="604"] Bilde av Gitte Gard Talmo, ny styreleiar i BVA. Foto: Privat[/caption] Vassvant kvinne «FRISKT» slår på tråden og det er ei trivelig og travel kvinne som svarar. Gitte Gard Talmo bur på eit småbruk på Langevåg saman med døtrene sine, hestar, høner og hund. Til dagleg jobbar ho som marknadsdirektør i Eidesvik, der fokuset hennar er å skaffe nye kontraktar for hjørnesteinsbedrifta. Ho er dermed godt vant med vatn, men då helst som transportveg. Gitte har tidlegare erfaring med styreverv frå mellom anna Bømlo Næringsråd ogLangevåg idrettsbygg. Framoverlent organisasjon - Eg sa ja til å bli styreleiar i BVA ut frå det inntrykket eg…
Les meir
Over heile Bømlo – utbetring av vatn og avløpsnettet

Over heile Bømlo – utbetring av vatn og avløpsnettet

Artiklar
Bømlopakken har gitt moglegheiter til planlagde investeringar på vatn og avløpsnettet, men eit stort utbetringsprosjekt gjorde omprioriteringar nødvendig. Prosjekt til 9,5 millionar I heile 2017 gjorde BVA investeringar for lag 16 millionar kroner. Når 9,5 millionar er sett av til å utbetra gamle Arhaugen i Rubbestadneset forstår me at det er eit stort prosjekt. Stram lukt og kloakk på avveie Bebuarar gjorde BVA merksam på både stram lukt og kloakk på avveie. Nærare undersøkingar viste at det var fleire kloakkutslepp som kom ut i det fri i Arhaugen. Då det gamle Wichmannfeltet blei opparbeida på 1960-talet var det eit privat anlegg. Kommunen overtok etter kvart ansvaret, men det hadde ikkje blitt dokumentert på ordentlig vis. Derfor visste ein ikkje kor gale det stod til, før ein gjennomførte inspeksjon. Mykje var…
Les meir
Badar i Bømlavatn

Badar i Bømlavatn

Artiklar
«FRISKT» tek turen til rådhuset for å slå av ein prat med kommunalsjefen for oppvekst, kultur og idrett, Bjørn Håvard Bjørklund. Han strålar når me kjem. - Me har Sunnhordlands flottaste badeanlegg på Bømlo! smiler han. Det er tydeleg at bassenganlegget er eit kjekt prosjekt å jobba med. Lærer av andre Når ein byggjer og skal drifte eit basseng, så er det mykje å setje seg inn i. Bjørn Håvard seier dei har vore på besøk hos andre, t.d. Vossabadet og Tysværbadet, for å læra kva ein kan gjera feil - og kva andre har hatt suksess med. Slik kan me få eit anlegg som er billigare, enklare og tryggare i drift. Tilset fire årsverk Det er kommunestyret som vel driftsmodell for badet, og det er foreslått tre prioriterte område:…
Les meir