Stenging Urangsvåg 30.3.

Stenging Urangsvåg 30.3.

Driftsmelding
På grunn av utspyling på vassledningane, vert vatnet avstengt lørdag mellom kl 10 og kl 17. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling,spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttlf 53 42 88 45.
Les meir
Stenging Goddevegen/Djupedal lørdag 2.3.

Stenging Goddevegen/Djupedal lørdag 2.3.

Driftsmelding
På grunn av utspyling på vassnettet, blir vatnet stengt lørdag 2.mars mellom kl 09.00 og kl 17.00. Deler av nettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.
Les meir
Lekkasje Bømmelhamn

Lekkasje Bømmelhamn

Driftsmelding
På grunn av ledningsbrudd i Bømmelhamn, blir vatnet stengt til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
Les meir
Stenging Espevær

Stenging Espevær

Driftsmelding
Torsdag 15. november vil det bli utført utspyling av vassnettet på Espevær. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 15.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.  
Les meir

Stenging Baadeholmen Espevær 14.11.

Driftsmelding
Onsdag 14.november vert det utspyling på vassnettet på Baadeholmen i Espevær. Vatnet vert stengt mellom kl.08.00 og kl.15.00. Deler av nettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikkje vert brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.  
Les meir
Stenging Eidesvik 24.10.

Stenging Eidesvik 24.10.

Driftsmelding
Onsdag 24.oktober vert det utført utspyling på ledningsnettet i Eidesvik. Vatnet vert stengt mellom kl 9.00 og kl 15.00. Deler av nettet er trykksett under utspylinga,så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Dersom spørsmål, ta kontakt på tlf 53 42 88 45.  
Les meir
Stenging Bømmelhavn 15.10.

Stenging Bømmelhavn 15.10.

Driftsmelding
Mandag 15. oktober vil det bli utført arbeid på vassledningane i Bømmelhavn. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0830 til kl. 1700.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.    
Les meir
Stenging Vorland/Øyerå 13.10.

Stenging Vorland/Øyerå 13.10.

Driftsmelding
Lørdag 13. oktober vil det bli utført arbeid på vassledningane på Vorland/Øyerå. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 1600.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.    
Les meir
OPPHØR KOKEVARSEL ESPEVÆR 27.9.

OPPHØR KOKEVARSEL ESPEVÆR 27.9.

Driftsmelding
OPPHØR KOKEVARSEL ESPEVÆR BVA har mottatt analysesvar på prøvar tatt kvelden 26.september. Resultatet viser ingen funn av bakteriar, og det er ikkje lengre nødvendig å koke drikkevatnet. BVA vil søke videre for å finne ut kva som har skjedd. Me kjem tilbake med oppdatert informasjon så snart som råd. Dersom spørsmål, ta kontakt på tlf 53 42 88 40 /53 42 88 45 ( vakt) eller til dagleg leiar 48 95 02 80.  
Les meir