Stenging Halleraker tirsdag 12. januar

Stenging Halleraker tirsdag 12. januar

Driftsmelding
På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Halleraker ti. 12. jan. 2021, mellom kl 09:00 og 15:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
OPPHØR AV KOKEVARSEL

OPPHØR AV KOKEVARSEL

Driftsmelding
Bømlo Vatn og Avløpsselskap har idag mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarsel opphører derfor umiddelbart. Ta kontakt på telefon 53 42 88 40 ved spørsmål. Me beklagar så mykje ulempene dette har medført!
Les meir
KOKEVARSEL – OPPDATERT 17. DES

KOKEVARSEL – OPPDATERT 17. DES

Driftsmelding
Oppdatert informasjon torsdag 17. des: Me har i ettermiddag fått tilbake eit prøvesvar som er negativt, dette er frå prøvene som vart tatt i går kveld. Me må ha to stk. negative prøvesvar før me kan avlyse kokevarselet, og derfor gjeld kokevarselet inntil ny melding vert sendt ut. Informasjon onsdag 16. des: På grunn av ledningsbrudd er det fare for bakterier i drikkevatnet i området ved Bremnes, sjå vedlagt kart. Vatnet må kokes til ny melding blir sendt! For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir