Stenging Stavland 10.12

Stenging Stavland 10.12

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Stavland blir vatnet stengt, tysdag 10. desember mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg!
Les meir
Stenging Selvåg 18.09

Stenging Selvåg 18.09

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassleidning på Selvåg, blir vatnet avstengt frå kl. 08.30 til kl. 14.00 onsdag 18.09. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
Les meir
Stenging Aga torsdag 5. september

Stenging Aga torsdag 5. september

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Aga, blir vatnet stengt torsdag 5. september mellom klokka 08.30 og 14.30. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
Les meir
Minnar om forbod mot hagevatning!

Minnar om forbod mot hagevatning!

Driftsmelding
Minnar om forbod mot hagevatning! Det er forbod mot hagevatning for alle abonnentar som er tilknyta offentleg vassforsyning i Bømlo kommune. Kvar abonnent kan bruka 1 stk. hageslange (ikkje spreiar) for vatning av blomsterbed mellom kl. 09.00 og 11.00 eller mellom kl. 21.00 og 23.00. Forbodet mot hagevatning er innført pga: Sikra at det er nok vatn i høgdebassenga ved brann. Sikra nok vasstrykk til dei abonnentane som bur høgt Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 53 42 88 40 eller vakttelefon 53 42 88 45.
Les meir
Registrering av små vassforsyningssystem

Registrering av små vassforsyningssystem

Driftsmelding
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vassforsyningssystem registrerast Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no. Registreringa kan du gjere enkelt frå mobiltelefonen Registreringa er gratis, og Mattilsynet har utvikla eit enkelt mobiltilpassa skjema til formålet. I skjemaet registrerer du kor vassforsyningssystemet er plassert ved å markere staden i eit kart, og det er berre nokre få spørsmål som skal svarast på i tillegg til dette. Mange fordeler med å registrere vassforsyningssystemet Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen frå Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringa til dei ulike vassforsyningssystema, kan vi bruke denne…
Les meir
Stenging Fylkesnes

Stenging Fylkesnes

Driftsmelding
Torsdag 22. mars vil det bli utført arbeid på vassledning på Fylkesnes. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg!
Les meir
Stenging Mosterhamn

Stenging Mosterhamn

Driftsmelding
Onsdag 14. mars vil det bli utført arbeid på vassledning på Mosterhamn. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 12.00 til kl. 18.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg!  
Les meir
Stenging Stokkabekkvegen

Stenging Stokkabekkvegen

Driftsmelding
Torsdag  22. februar vil det bli utført arbeid på vassledning ved Innværfjorden. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir