Minnar om forbod mot hagevatning!

Minnar om forbod mot hagevatning!

Driftsmelding
Minnar om forbod mot hagevatning! Det er forbod mot hagevatning for alle abonnentar som er tilknyta offentleg vassforsyning i Bømlo kommune. Kvar abonnent kan bruka 1 stk. hageslange (ikkje spreiar) for vatning av blomsterbed mellom kl. 09.00 og 11.00 eller mellom kl. 21.00 og 23.00. Forbodet mot hagevatning er innført pga: Sikra at det er nok vatn i høgdebassenga ved brann. Sikra nok vasstrykk til dei abonnentane som bur høgt Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 53 42 88 40 eller vakttelefon 53 42 88 45.
Les meir
Registrering av små vassforsyningssystem

Registrering av små vassforsyningssystem

Driftsmelding
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vassforsyningssystem registrerast Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no. Registreringa kan du gjere enkelt frå mobiltelefonen Registreringa er gratis, og Mattilsynet har utvikla eit enkelt mobiltilpassa skjema til formålet. I skjemaet registrerer du kor vassforsyningssystemet er plassert ved å markere staden i eit kart, og det er berre nokre få spørsmål som skal svarast på i tillegg til dette. Mange fordeler med å registrere vassforsyningssystemet Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen frå Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringa til dei ulike vassforsyningssystema, kan vi bruke denne…
Les meir
Stenging Fylkesnes

Stenging Fylkesnes

Driftsmelding
Torsdag 22. mars vil det bli utført arbeid på vassledning på Fylkesnes. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg!
Les meir
Stenging Mosterhamn

Stenging Mosterhamn

Driftsmelding
Onsdag 14. mars vil det bli utført arbeid på vassledning på Mosterhamn. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 12.00 til kl. 18.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg!  
Les meir
Stenging Stokkabekkvegen

Stenging Stokkabekkvegen

Driftsmelding
Torsdag  22. februar vil det bli utført arbeid på vassledning ved Innværfjorden. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Ramsbakkane

Stenging Ramsbakkane

Driftsmelding
Fredag 16. februar vil det bli utført arbeid ved Ramsbakkane. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 12.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasslekkasje Rubbestadneset

Vasslekkasje Rubbestadneset

Driftsmelding
Seint i går blei det oppdaga ein vasslekkasje oppe ved høgdebassenget i Rubbestadneset. Våre driftsoperatørar har fiksa lekkasjen i løpet av natta, men nokre kundar kan oppleva misfarga vatn i dag. Spyl då ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset.
Les meir
Stenging Bråtaneset – Ikornevika

Stenging Bråtaneset – Ikornevika

Driftsmelding
Onsdag  14. februar vil det bli utført arbeid på vassledning ved Innværfjorden. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Oftare rekning, med lågare beløp

Oftare rekning, med lågare beløp

Artiklar
Rekninga for vass- og avløpstenester kjem no ein gong i månaden, i staden for ein gong i kvartalet. Det betyr at innbyggjarane på Bømlo får lågare beløp på kvar faktura. Mange vil oppleve det som meir forutsigbart og enklare å forholde seg til. Ingen ekstra kostnad i omlegginga -Det vil ikkje bli noko ekstra kostnad for kundane våre i omlegginga, seier Jorunn A Habbestad, kontorleiar i BVA. Vass- og avløpsgebyret er det kommunestyret som vedtar, og ein kan lese om gebyrsatsane på BVA si heimeside: bva.no/nyttig-info/gebyr. Første rekninga blir sendt ut 31. januar og har forfall 1. mars. Ein kan unngå papirfaktura Om ein ikkje ønskjer papirfaktura i posten, så kan ein opprette e-faktura i nettbanken sin. E-fakturareferansen er det femsifra kundenummeret ein allereie har hos BVA. Dei som ønskjer…
Les meir
Stenging Aga, Agasøster og Klubbo

Stenging Aga, Agasøster og Klubbo

Driftsmelding
Tysdag 30. januar vil det bli utført arbeid ved Aga, Agasøster og Klubbo. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 17.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir