Klorering Espevær 05.06.19

Det er funne bakterie i drikkevatnet på Espevær.

Den er ikkje farlig, og vatnet kan brukast som før.

For å fjerne bakterien tilsettes det klor som kan merkes på smak og lukt. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45 eller dagleg leiar 48 95 02 80.