Stenging Siggjarvåg

Tirsdag 22. januar vil det bli utført arbeid på vassledningane i Siggjarvåg. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 1500. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.