Siste nytt

Home / Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Stenging Kvernaneset 17. oktober 2017 - Onsdag 18. oktober vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Kveraneset. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til kl. 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Grindheimsvåg 13. oktober 2017 - Fredag 13. oktober vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Grindheimsvågen. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 12.00 til kl. 13.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Spissøy 13. oktober 2017 - Fredag 13. oktober vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Spissøy. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 10.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar […]
 • Stenging Kulleseid 12. oktober 2017 - Fredag 13. oktober vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Kulleseid. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 10.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar […]
 • Vegstenging! 11. oktober 2017 - På grunn av vegarbeid blir vegen stengt ved vassreinseanlegget til BVA torsdag 12. oktober mellom kl. 11.30 og 14.30. Bilistar som skal frå/til Gjøsæter og Rolfsnes blir berørt av stenginga. Vegen vil bli opna for utrykningskjøretøy.
 • Vegstenging! 5. oktober 2017 - På grunn av vegarbeid blir vegen stengt ved vassreinseanlegget til BVA i dag mellom kl. 10.00 og 13.00. Bilistar som skal frå/til Gjøsæter og Rolfsnes blir berørt av stenginga. Vegen vil bli opna for utrykningskjøretøy.
 • Stenging Straumshaugane 5. oktober 2017 - Torsdag 05. oktober vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Straumshaugane. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 12.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar […]
 • Stenging Kulleseid 2. oktober 2017 - Tysdag 3. oktober vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Kulleseid. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 12.30. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar […]
 • Leidningsbrot på Hestavollen 2. oktober 2017 - På grunn av leidningsbrot på Hestavollen, blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 534 28 845.
 • Stenging Nordpynt 29. september 2017 - På grunn av arbeid på vassledning på Nordpynt, blir vatnet avstengt måndag 2. oktober frå kl.09.00 – 11.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.  
 • Stenging Nordpynt 28. september 2017 - På grunn av arbeid på vassledning på Nordpynt, blir vatnet avstengt fredag 29 september frå kl.09.00 – 10.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.
 • Stenging Løkkevegen 27. september 2017 - Torsdag 28. september vil det bli utført arbeid på leidningsnettet i Løkkevegen på Våge. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 11.30 til 14.30. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i […]
 • Stenging Kallevåg 13. september 2017 - Torsdag 14. september vil det bli utført arbeid på leidningsnettet på Kallevåg. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 07.30 til 16.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar […]
 • Hollundsbekken 8. september 2017 - Me er no ferdig med prosjekt Hollundsbekken. Me starta prosjektet i januar, og har bygd ny gytebekk, ny avløpsstasjon, ny veg, samt at VA-anlegget i heile anleggsområdet er utskifta. Kostnaden på prosjektet er ca 2,3 mill. BVA har stått for planlegging, byggjeleiing, kontroll og røyrleggjing. Mange dyktige fagfolk har vore med på prosjektet; Konsulent: Dimensjon Entreprenør: […]
 • Kan det vera gull i slammet? 7. september 2017 - Me er heilt avhengige av mange ting, ein av dei er fosfor. Fosfor finst i alle levande vesen og er heilt nødvendig for at celler skal kunne fungere. Men kva har det med avløp å gjere..?
 • Vasstenging Eidesdalen 6. september 2017 - Torsdag 7. september vil det bli utført arbeid på leidningsnettet i Eidesdalen. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 16.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar […]
 • Me søkjer ny kollega! 6. september 2017 - SEKRETÆR Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS, BVA, er eit kommunalt aksjeselskap med Bømlo kommune som eineaksjonær. Selskapet sitt føremål er kjøp, utbygging, drift og vedlikehald av vatn og avløpsanlegg i Bømlo kommune. Frå årsskiftet 01.01.2003 overtok BVA eigedomsretten til alle vatn og avløpsanlegga som tidlegare var Bømlo kommune sin eigedom. BVA har ansvaret for vidare […]
 • Vasstenging Eidesdalen 5. september 2017 - Onsdag 6. september vil det bli utført arbeid på leidningsnettet i Eidesdalen. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar […]
 • Vasstenging Røyksund 31. august 2017 - Fredag 01. september vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Røyksund. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar […]
 • Lokal vekst – gartnaren sin bruk av «resirkulert» jord 31. august 2017 - Det er slikt me ikkje tenkjer på før me står og irriterer oss over det: Ugras og vekstar me slett ikkje vil ha i hagen! Kor kjem det frå? Me må ha tak i ugrasdrepar snarast!