Siste nytt

Home / Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Stenging Eikeland 10. juli 2018 - Torsdag 12. juli vil det bli utført arbeid på vassledningane på Eikeland. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0800 til kl. 10.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Stavlandsneset 10. juli 2018 - Onsdag 11. juli vil det bli utført arbeid på vassledningane på Stavlandsneset. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 12.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Kulleseid 6. juli 2018 - Mandag 9. juli vil det bli utført arbeid på vassledningane på Kulleseid. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 12.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Forbod mot hagevatning! 5. juli 2018 - Den stabile situasjonen med mykje varmt og tørt vêr fortset, og BVA ser seg nøydt til å minne om forbodet mot hagevatning. Det er bare tillat med vatning av blomsterbed med 1 stk. hageslange mellom kl. 07.00 og 08.00 eller mellom kl. 22.00 og 23.00. Vatning med kanne er tillat utanom disse tidspunkta. Dette gjer me […]
 • Stenging Leite 29. juni 2018 - Mandag 2. juli vil det bli utført arbeid på vassledningane på Leite. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar […]
 • Ledningsbrudd Hollund 21. juni 2018 - På grunn av leidningsbrudd på Hollund, blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. For spørsmål,  ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45. Beklagar ulempene dette medfører!
 • Ledningsbrudd Lyklingesjøen 15. juni 2018 - På grunn av leidningsbrudd på Lykling, blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. For spørsmål,  ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45. Beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Meling 31. mai 2018 - I natt, dvs mellom torsdag 31. mai og fredag 1. juni vil det bli utført arbeid på vassledning på Meling. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 23.00 til kl. 04.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle […]
 • Endring i forbod mot hagevatning frå onsdag 30. mai 2018 30. mai 2018 - På grunn av den stabile vêrsituasjonen med mykje varmt og tørt ver, ser BVA seg nøydt til å stramme inn forbodet mot hagevatning. Frå onsdag 30. mai er det kun lov til vatning av blomsterbed mellom kl. 07.00 og 08.00 eller mellom kl. 22.00 og 23.00. Dette gjer me fordi me må sikre nok vatn […]
 • Stenging Sakseidfeltet 29. mai 2018 - Onsdag 30. mai vil det bli utført arbeid på vassledning i Sakseidfeltet. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene […]
 • Minnar om forbod mot hagevatning! 25. mai 2018 - Minnar om forbod mot hagevatning! Det er forbod mot hagevatning for alle abonnentar som er tilknyta offentleg vassforsyning i Bømlo kommune. Kvar abonnent kan bruka 1 stk. hageslange (ikkje spreiar) for vatning av blomsterbed mellom kl. 09.00 og 11.00 eller mellom kl. 21.00 og 23.00. Forbodet mot hagevatning er innført pga: Sikra at det er […]
 • Stenging Nordtun 8. mai 2018 - Idag tirsdag 8. mai vil det bli utført arbeid på vassledning på Nordtun. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 11.00 til kl. 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i […]
 • Stenging Nordtun 4. mai 2018 - Mandag 7. mai vil det bli utført arbeid på vassledningane på Nordtun. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Mækjebakken 3. mai 2018 - Fredag 4. mai vil det bli utført arbeid på vassledningene på Mækjebakken. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0800 til kl. 11.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Nordtun 3. mai 2018 - Fredag 4. mai vil det bli utført arbeid på vassledning på Nordtun. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Søra Sele 2. mai 2018 - Torsdag 3. mai vil det bli utført arbeid på vassledning på Søra Sele. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 10.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i […]
 • Stenging Lykling 24. april 2018 - Onsdag 25. april vil det bli utført arbeid på vassledningane på Lykling. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 17.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar […]
 • Leidningsbrudd Nordpynt 17. april 2018 - På grunn av leidningsbrudd på Nordpynt, blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. For spørsmål,  ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45. Beklagar ulempene dette medfører!
 • Registrering av små vassforsyningssystem 5. april 2018 - Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vassforsyningssystem registrerast Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no. Registreringa kan du gjere enkelt frå […]
 • Beskytt drikkevatnet ditt! 22. mars 2018 - Reint vatn i springen er ingen selvfølge! I anledning Verdas vassdag 22. mars vil me minne om viktigheten av å beskytte drikkevasskildene i vår kommune mot forureiningar. Verdas vassdag Torsdag 22. mars markere FN Verdas vassdag over hele verden. Temaet for Verdas vassdag i 2018 er «Nature for water». I følge FN mangler 2,1 milliarder […]