Siste nytt

Home / Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Beskytt drikkevatnet ditt! 22. mars 2018 - Reint vatn i springen er ingen selvfølge! I anledning Verdas vassdag 22. mars vil me minne om viktigheten av å beskytte drikkevasskildene i vår kommune mot forureiningar. Verdas vassdag Torsdag 22. mars markere FN Verdas vassdag over hele verden. Temaet for Verdas vassdag i 2018 er «Nature for water». I følge FN mangler 2,1 milliarder […]
 • Stenging Fylkesnes 21. mars 2018 - Torsdag 22. mars vil det bli utført arbeid på vassledning på Fylkesnes. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Fylkesnes 15. mars 2018 - Fredag 16. mars vil det bli utført meir arbeid på vassledning på Fylkesnes. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i […]
 • Stenging Fylkesnes 14. mars 2018 - Torsdag 15. mars vil det bli utført arbeid på vassledning på Fylkesnes. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Mosterhamn 13. mars 2018 - Onsdag 14. mars vil det bli utført arbeid på vassledning på Mosterhamn. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 12.00 til kl. 18.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Stenging Mosterhamn 12. mars 2018 - Tirsdag 13. mars vil det bli utført arbeid på vassledning på Mosterhamn. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til kl. 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. […]
 • Ufrivillig kunde? 2. mars 2018 - Når du skal kjøpe noko kan du som regel velje mellom fleire produkt og leverandørar. Men når det kjem til vatn og avløp, så MÅ du faktisk velje BVA. Finst det eit alternativ til å vere «ufrivillig kunde» hos oss? Nei, det gjer det ikkje. Bur du i nærleiken av hovudsleidningsnettet på Bømlo MÅ du […]
 • Stenging Mækjebakken 23. februar 2018 - Mandag 26. februar vil det bli utført arbeid ved Mækjebakken. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 17.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet […]
 • Stenging Stokkabekkvegen 21. februar 2018 - Torsdag  22. februar vil det bli utført arbeid på vassledning ved Innværfjorden. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar […]
 • Frå Bømlavatn til bømlaøl 16. februar 2018 - – mikrobryggeriet på Langevåg «Friskt», BVA sitt kundemagasin, tar turen sør på Bømlo, til Langevåg, der me høyrer gjete om at eldsjeler brukar frivillige ressursar på å gjære Bømlavatn om til øl. Frode Urangsæter og Jan Øyvind Gravdal viser oss inn i produksjonslokalet der me får sjå korleis dette foregår i praksis. Lokalt mikrobryggeri Det […]
 • Stenging Ramsbakkane 16. februar 2018 - Fredag 16. februar vil det bli utført arbeid ved Ramsbakkane. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 12.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan […]
 • Vass-stråle Vasslekkasje Rubbestadneset 15. februar 2018 - Seint i går blei det oppdaga ein vasslekkasje oppe ved høgdebassenget i Rubbestadneset. Våre driftsoperatørar har fiksa lekkasjen i løpet av natta, men nokre kundar kan oppleva misfarga vatn i dag. Spyl då ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset.
 • Stenging Bråtaneset – Ikornevika 14. februar 2018 - Onsdag  14. februar vil det bli utført arbeid på vassledning ved Innværfjorden. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar […]
 • Kva syns du om BVA? 8. februar 2018 - Me i BVA ønskjer å lytte til kundane våre, slik at me kan gjere ein best mogleg jobb. Dine meiningar er viktige for oss!
 • Stenging Søvoll 5. februar 2018 - Tirsdag 6. februar vil det bli utført arbeid på vassledning ved Søvoll. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 11.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar […]
 • Smart vatn 2. februar 2018 - I 2003 var MMS ei nyvinning og det kosta kr 10 pr. melding. I dag flyg bilda frå smarttelefonane våre kontinuerleg. Også vassforsyninga på Bømlo har vore gjennom store endringar sidan BVA blei oppretta, ja det er nesten så me kan seie at me har fått «smart vatn».
 • Oftare rekning, med lågare beløp 29. januar 2018 - Rekninga for vass- og avløpstenester kjem no ein gong i månaden, i staden for ein gong i kvartalet. Det betyr at innbyggjarane på Bømlo får lågare beløp på kvar faktura. Mange vil oppleve det som meir forutsigbart og enklare å forholde seg til. Ingen ekstra kostnad i omlegginga -Det vil ikkje bli noko ekstra kostnad […]
 • Stenging Aga, Agasøster og Klubbo 29. januar 2018 - Tysdag 30. januar vil det bli utført arbeid ved Aga, Agasøster og Klubbo. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 17.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i […]
 • Bømlo sine «modige val» 19. januar 2018 - – Me har vore ein foregangskommune når det gjeld installasjon av moderne kloakkpumpestasjonar, seier Odd Petter Habbestad.
 • Stenging Totlandsvegen 18. januar 2018 - Fredag 19. januar vil det bli utført arbeid ved Totlandsvegen. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene […]

Hei! Er du lærar på Bømlo? Sjå undervisningsopplegg

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close