Styret i BVA

Home / Om BVA / Styret i BVA

BVA sitt styre  har frå 6 medlemer med 2 nummererte varamedlemer. Generalforsamlinga vel 5 av styremedlemene og varamedlemer.
Dei tilsette skal har eitt styremedlem med varamedlem, som som blir vald av og blant dei tilsette i selskapet. Styret blir valt for 2 år av gangen. Styret sin leiar og nestleiar blir valt ved særskilt val av generalforsamlinga.

Styret i selskapet

Styret i Bømlo Vatn og Avløpsselskap
Styret samla, frå venstre: Audun Halleraker, Bente Steinsland, Terje Gilje (styreleiar), Trond Sandnes (tilsette sin representant), Ragnfrid Sønstabø, Karsten Fylkesnes (nestleiar) og Hans Otto Robberstad.

Hei! Er du lærar på Bømlo? Sjå undervisningsopplegg

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close