VA-norm Sunnhordland

Home / Nyttig info / VA-norm Sunnhordland

Bømlo, Fitjar, Stord og Tysnes har gått saman om å utarbeide ei felles kommunalteknisk VA norm.

Arbeidet har skjedd i regi av DIHVA IKS. VA norma representerer førehandsgodkjente løysingar på korleis VA- anlegga skal utformast

 

Trykk her for å lese VA-norma.