Førehandsmelding frå BVA

Home / Førehandsmelding frå BVA

Førehandsmelding er ei melding frå BVA om kor ein skal kopla seg på det offentlege nettet. Kunden eller ansvarleg søkar må sende oss informasjonen me spør etter på skjemaet under. Førehandsmelding må vera på plass før ein kan få godkjent byggjeløyve frå kommunen.

Gnr./Bnr.:*
Heimelshavar:*
Kva gjeld tiltaket?
Ansvarleg søkjar:*
Din e-post:
Ditt namn:*
Last opp kart med plassering:*
Skriv det du ser i ruta: