Grunnlag for gravemelding frå BVA

Home / Ditt prosjekt / Grunnlag for gravemelding frå BVA

Gravemelding er ei melding frå BVA med informasjon om leidningar i område der det skal gravast. Me treng vite gardsnummer, heimelshavar (eigar av tomta) kven som skal grava og eit kart som du kan leggja ved for å visa kvar det skal gravast. Me handsamar informasjonen og sender gravemelding så snart me kan.

Gnr./Bnr.:*
Heimelshavar:*
Kva arbeid skal utførast?*
Kven skal utføra arbeidet?*
Navn:*
E-post:*
Last opp kart med plassering:*
Skriv det du ser i ruta:

 

Hei! Er du lærar på Bømlo? Sjå undervisningsopplegg

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close