Stenging Eikeland

Stenging Eikeland

Driftsmelding
Torsdag 12. juli vil det bli utført arbeid på vassledningane på Eikeland. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0800 til kl. 10.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.  
Les meir
Stenging Stavlandsneset

Stenging Stavlandsneset

Driftsmelding
Onsdag 11. juli vil det bli utført arbeid på vassledningane på Stavlandsneset. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 12.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Kulleseid

Stenging Kulleseid

Driftsmelding
Mandag 9. juli vil det bli utført arbeid på vassledningane på Kulleseid. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 12.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Forbod mot hagevatning!

Driftsmelding
Den stabile situasjonen med mykje varmt og tørt vêr fortset, og BVA ser seg nøydt til å minne om forbodet mot hagevatning. Det er bare tillat med vatning av blomsterbed med 1 stk. hageslange mellom kl. 07.00 og 08.00 eller mellom kl. 22.00 og 23.00. Vatning med kanne er tillat utanom disse tidspunkta. Dette gjer me fordi me må sikre nok vatn i høgdebassenga ved eventuell brann. Me må også sikre nok vasstrykk til dei abonnentane som bur høgt. Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 53 42 88 40 eller vakttelefon 53 42 88 45
Les meir

Stenging Leite

Driftsmelding
Mandag 2. juli vil det bli utført arbeid på vassledningane på Leite. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.  
Les meir
Ledningsbrudd Hollund

Ledningsbrudd Hollund

Driftsmelding
På grunn av leidningsbrudd på Hollund, blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. For spørsmål,  ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45. Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Ledningsbrudd Lyklingesjøen

Ledningsbrudd Lyklingesjøen

Driftsmelding
På grunn av leidningsbrudd på Lykling, blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. For spørsmål,  ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45. Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Meling

Stenging Meling

Driftsmelding
I natt, dvs mellom torsdag 31. mai og fredag 1. juni vil det bli utført arbeid på vassledning på Meling. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 23.00 til kl. 04.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
Les meir
Endring i forbod mot hagevatning frå onsdag 30. mai 2018

Endring i forbod mot hagevatning frå onsdag 30. mai 2018

Driftsmelding
På grunn av den stabile vêrsituasjonen med mykje varmt og tørt ver, ser BVA seg nøydt til å stramme inn forbodet mot hagevatning. Frå onsdag 30. mai er det kun lov til vatning av blomsterbed mellom kl. 07.00 og 08.00 eller mellom kl. 22.00 og 23.00. Dette gjer me fordi me må sikre nok vatn i høgdebassenga ved eventuell brann. Me må også sikre nok vasstrykk til dei abonnentane som bur høgt. Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 53 42 88 40 eller vakttelefon 53 42 88 45  
Les meir
Stenging Sakseidfeltet

Stenging Sakseidfeltet

Driftsmelding
Onsdag 30. mai vil det bli utført arbeid på vassledning i Sakseidfeltet. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.
Les meir