Beskytt drikkevatnet ditt!

Beskytt drikkevatnet ditt!

Artiklar
Reint vatn i springen er ingen selvfølge! I anledning Verdas vassdag 22. mars vil me minne om viktigheten av å beskytte drikkevasskildene i vår kommune mot forureiningar. Verdas vassdag Torsdag 22. mars markere FN Verdas vassdag over hele verden. Temaet for Verdas vassdag i 2018 er «Nature for water». I følge FN mangler 2,1 milliarder mennesker tilgang til trygg drikkevassforsyning. Det er store utfordringer med både for lite vatn og forureina vatn. FN ønsker at verdenssamfunnet skal ta disse utfordringane på alvor og i større grad ta i bruk naturens eigne muligheter til å rense vatn og magasinere vatn. Kva veit innbyggarane om vatnet sitt? I ein innbyggarundersøking utført av Sentio på oppdrag for Norsk Vann, svarer 97 prosent at dei drikker vatnet frå springen. 7 av 10 seier at…
Les meir
Ufrivillig kunde?

Ufrivillig kunde?

Artiklar
Når du skal kjøpe noko kan du som regel velje mellom fleire produkt og leverandørar. Men når det kjem til vatn og avløp, så MÅ du faktisk velje BVA. Finst det eit alternativ til å vere «ufrivillig kunde» hos oss? [caption id="attachment_1570" align="alignnone" width="2000"] Audun Halleraker i samtale med kunde[/caption] Nei, det gjer det ikkje. Bur du i nærleiken av hovudsleidningsnettet på Bømlo MÅ du vere kunde. Men kva er alternativet? Og kanskje er dagens ordning til det beste..? Krav om heilt reint vatn For å svare på dette, må me spole litt tilbake – for det er nokon som har tatt val på dine vegne. I 1995 kom ei ny føreskrift med strengare krav til reint vatn. På Bømlo var det mange private vassverk, men det blei nesten umogleg…
Les meir
Frå Bømlavatn til bømlaøl

Frå Bømlavatn til bømlaøl

Artiklar
- mikrobryggeriet på Langevåg «Friskt», BVA sitt kundemagasin, tar turen sør på Bømlo, til Langevåg, der me høyrer gjete om at eldsjeler brukar frivillige ressursar på å gjære Bømlavatn om til øl. Frode Urangsæter og Jan Øyvind Gravdal viser oss inn i produksjonslokalet der me får sjå korleis dette foregår i praksis. [caption id="attachment_1518" align="alignnone" width="2000"] Frå Bømlavatn til bømlaøl[/caption] Lokalt mikrobryggeri Det begynte i det små, med nokre karar som var interessert i ulike smakar på øl. Fleire og fleire blei del av denne gjengen og no er dei ni menn som har gått saman for å bruke fritida på å dyrke interessa. Nokre av dei var røynde heimebryggjarar og hadde prøvd seg på ulike oppskrifter før. I byrjinga var det mykje prøving og feiling for å finna fram…
Les meir
Smart vatn

Smart vatn

Artiklar
I 2003 var MMS ei nyvinning og det kosta kr 10 pr. melding. I dag flyg bilda frå smarttelefonane våre kontinuerleg. Også vassforsyninga på Bømlo har vore gjennom store endringar sidan BVA blei oppretta, ja det er nesten så me kan seie at me har fått «smart vatn». (meir…)
Les meir
Oftare rekning, med lågare beløp

Oftare rekning, med lågare beløp

Artiklar
Rekninga for vass- og avløpstenester kjem no ein gong i månaden, i staden for ein gong i kvartalet. Det betyr at innbyggjarane på Bømlo får lågare beløp på kvar faktura. Mange vil oppleve det som meir forutsigbart og enklare å forholde seg til. Ingen ekstra kostnad i omlegginga -Det vil ikkje bli noko ekstra kostnad for kundane våre i omlegginga, seier Jorunn A Habbestad, kontorleiar i BVA. Vass- og avløpsgebyret er det kommunestyret som vedtar, og ein kan lese om gebyrsatsane på BVA si heimeside: bva.no/nyttig-info/gebyr. Første rekninga blir sendt ut 31. januar og har forfall 1. mars. Ein kan unngå papirfaktura Om ein ikkje ønskjer papirfaktura i posten, så kan ein opprette e-faktura i nettbanken sin. E-fakturareferansen er det femsifra kundenummeret ein allereie har hos BVA. Dei som ønskjer…
Les meir
Er du ein frost-tappar?

Er du ein frost-tappar?

Artiklar
Frosttapping er ein gammal metode som ein brukte tidlegare der ein lot vatnet drypa eller renna frå utvendige kranar for å unngå at vatnet fraus. I dag er frosttapping verken lov eller nødvendig. Det går enorme mengder vatn til dette i løpet av vinteren, og det blir kostbart for samfunnet. (meir…)
Les meir