Kan det vera gull i slammet?

Kan det vera gull i slammet?

Artiklar
Me er heilt avhengige av mange ting, ein av dei er fosfor. Fosfor finst i alle levande vesen og er heilt nødvendig for at celler skal kunne fungere. Men kva har det med avløp å gjere..? (meir…)
Les meir
Ei kjetta på 60 kg (!)

Ei kjetta på 60 kg (!)

Artiklar
- I pumpene finn me forskjellige ting som ikkje høyrer heime i avløpsnettet. Leikebilar, moppar, eingangssprøyter, mobilar, bocciakuler og mykje anna som ein kan undrast på korleis det hamnar i do. (meir…)
Les meir
Reisa i avløpsnettet

Reisa i avløpsnettet

Artiklar
[caption id="attachment_1300" align="alignnone" width="1840"] Pumpestasjonen i Brubakken, Innvær. Foto: Vegard Røssland[/caption] Kva skjer i reisa i avløpsnettet? «FRISKT» var med Svein Arild på jobben for å læra om og sjå kva som skjer når kloakken og avløpsvatnet tek til på si reise i det offentlege avløpsnettet på Bømlo. Ute av syne, ute av sinn? Heldigvis slepp me å gå rundt å tenkje så mykje på kva som skjer med kloakken etter den har forlete huset vårt. Det er her Svein Arild Madsen kjem inn med sin kunnskap og kompetanse, for det er han og kollegaene hans på BVA som gjer at me kan frigjera tankane våre til andre, mykje kjekkare syslar. Under overflata Under føtene våre blir det pumpa ei vannvittig mengd avfallsvatn og kloakk i røyr som strekkjer seg…
Les meir
Kva skjer eigentleg når eg dreg i snora?

Kva skjer eigentleg når eg dreg i snora?

Artiklar
Etter eit toalettbesøk dreg me i snora, vaskar hendene og så tenkjer me ikkje noko meir på det. Men kva skjer eigentleg? Og er det likt på Rubbestadneset som i Langevåg og Brandasund? Me har spurt Jarle Andreassen i BVA som er eksperten på dei ulike løysingane som me har her på Bømlo. To system – same prinsipp Det finst i hovudsak to system; offentleg avløpsnett og private løysingar. Om lag 60% er knytt til det offentlege nettet. Sjølv om løysingane er ulike, er prinsippa som ligg bak dei same. Ut av huset Alt vatnet som går ut av huset, enten du har dusja, vaska klede eller drege i snora, går ut gjennom same røyr. Det går frå huset og ut i ein septiktank. Denne er enten privat eller det…
Les meir
Bos i avløpet og naturen

Bos i avløpet og naturen

Artiklar
Tidlegare i år vart det gjort kjent at ein sjeldan kval var stranda på Sotra. Då kvalen vart partert vart det funne store mengder plast i magen på den og ein landsomfattande aksjon vart starta i forhold til å rydde strender for plast og bos. Fokuset har vore stort i ettertid og både lokale eldsjeler og meir sentrale aktørar har foreslått forskjellige idear til korleis ein kan rydde opp plasten i havet. Å rydde ei strand eller ei vik kan vera både oppløftande og nedslåande. Mange stader ligg det lag på lag med plast og anna bos og det er nesten umogleg å få med seg alt. Det er også ein realitet at til neste år ser det nesten like gale ut igjen. På den andre sida er det kjekt…
Les meir
Idiotiske vatningsforbod!

Idiotiske vatningsforbod!

Artiklar
BVA er ofte på denne tida av året ute med varsel om vatningsforbod. Av og til kan det være vanskeleg å forstå kvifor forbodet er her: Vassmagasina er fulle og det er meir enn nok vatn! Men produksjonskapasiteten til BVA blir brukt opp om mange vatnar plen eller blomar ved hjelp av hageslangen eller vasspreiaren på same tid. Når forbruket er større enn det me klarer å produsere så vil vatnet til bruk både for industrien og brannberedskap forsvinne. Av den grunn må me i BVA gå ut med vatningsforbod. Om du brukar vasskanne så må du gjerne vatne både blostrar og plen. Det fører til mykje mindre forbruk og gjer at både vasstrykk og mengde er på plass om det skulle skje ei krise. For å vise dette har…
Les meir
Best mot tørste

Best mot tørste

Artiklar
Vatn er den beste tørstedrikk for både vaksne og barn. Vatn er tilrådd som drikke både til måltid og mellom måltida. * Kroppen treng minst 1,5 liter, aller helst 2,5 liter væske i døgeret. Du får om lag 1 liter av dette via maten. Det betyr at du bør drikka rundt 1 1/2 liter, men behovet varierer mykje med alder, temperatur og aktivitetsnivå. Du treng ikkje å være tørst før du drikk. Nokon kjenner tørste godt, mens andre ikkje kjenner det før dei er slitne, slappe eller har vondt i hovudet. (meir…)
Les meir
Me elskar det!

Me elskar det!

Artiklar
Vatn gjer oss glade! Vatnet har ein heilt spesiell plass i våre liv. Frå me er små elskar me å bada og leika med vatn. Vatn framkaller gledeshyl og begeistring. Det er vidunderlege kjensler når den varme dusjen fornyar ein trøtt og lemster kropp! Vatn blir nytta til ei mengd ulike oppgåver i vårt moderne samfunn. Frå kvardagslege ting til spektakulære show og til og med avanserte skjæremetodar av papir og metall i industrien!* (meir…)
Les meir