Er du ein frost-tappar?

Er du ein frost-tappar?

Artiklar
Frosttapping er ein gammal metode som ein brukte tidlegare der ein lot vatnet drypa eller renna frå utvendige kranar for å unngå at vatnet fraus. I dag er frosttapping verken lov eller nødvendig. Det går enorme mengder vatn til dette i løpet av vinteren, og det blir kostbart for samfunnet. (meir…)
Les meir
Bli kvitt julafeittet!

Bli kvitt julafeittet!

Artiklar
Ribbe, pinnekjøt, smultringar, delfiakake og annan julebakst. Me går inn i ei fantastisk deilig tid på året! Men det har sine konsekvensar. - Korleis skal eg bli kvitt julefeittet, lurer du? BVA har tips! Men det er ikkje slankemetodar me tenkjer på... For kva gjer du når du står der seint på julafta og skal kvitte deg med feittet etter pinnekjøtmiddagen? Eller første juledag, når svineribba er fortært og det skal ryddast opp? Kast i alle fall ikkje feittet i vasken! Og heller ikkje i do - som me veit nokon gjer. Det tettar røyr, pumper og avløpssystem. Og det gir rottene eit festmåltid... Rotter i avløpet er heldigvis ikkje noko me opplever ofte på Bømlo, kanskje fordi dei fleste bømlingane er flinke til å kvitte seg med feittet slik…
Les meir
Det er foreslått reduksjon i gebyr for 2018

Det er foreslått reduksjon i gebyr for 2018

Artiklar
Norsk Vann har kome med ein fersk rapport som viser at inve­steringsbehovet på vass- og avløpsanlegg i Noreg er på over 280 milliardar kroner fram til 2040. [caption id="attachment_1509" align="alignnone" width="2000"] BVA sender ut faktura til om lag 6.300 kundar fire gonger i året. Det er mogleg å få den direkte i nettbanken som efaktura.[/caption] Investeringane vil føre til ein årleg auke på 4% i vass- og avløpsgebyr utanom vanleg prisvekst, men det er svært store forskjellar frå kommune til kommune. Årsaka til investeringsbehovet er eit stort etterslep på vedlikehald. - Me har verdas beste drikkevatn i springen, men det har blitt ei sovepute. Kvart år aukar vedlikehaldsetterslepet på vass- og avløpsnettet. I dag går over 30 prosent av vatnet som blir reinsa i vassverka tapt på grunn av lekkasjar.…
Les meir
Kokevarselet i august

Kokevarselet i august

Artiklar
I august måtte BVA senda ut kokevarsel fordi rutinemessige prøvar viste bakteriefunn. Me hadde dialog med mange av kundane på Facebook, og her er nokre av dei gode spørsmåla som vart stilt. (meir…)
Les meir
Kan det vera gull i slammet?

Kan det vera gull i slammet?

Artiklar
Me er heilt avhengige av mange ting, ein av dei er fosfor. Fosfor finst i alle levande vesen og er heilt nødvendig for at celler skal kunne fungere. Men kva har det med avløp å gjere..? (meir…)
Les meir