Bømlo Vatn og Avløpsselskap

er eigd av Bømlo kommune. Me syter for nok reint vatn og miljømessig handtering av avløp 24 timar i døgnet for våre abonnentar.

Vår visjon er

“Liv, helse og vekst til våre kundar og vår vakre natur.”

 

Heim

Moderne, overvaka vassproduksjon

99
vakttimar i året
99
meter leidningsnett
99
lab-prøvar i året
99
prosent til industrien

Nyhende & driftsmeldingar

Stenging Siggjarvåg
Stenging Siggjarvåg
21. januar 2019
Tirsdag 22. januar vil det bli utført arbeid på vassledningane i Siggjarvåg. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 1500. Stenginga gjeld berre bygning
Vatn reinsa gjennom stein
Vatn reinsa gjennom stein
10. januar 2019
Du veit korleis eit kaffifilter ser ut, og du veit kanskje at bilen treng å bytta oljefilter på service. Men kva filter er det som reinsar vatnet vårt? (meir…)
Stenging Aga – Agasøster
8. januar 2019
På grunn av arbeid på nettet vert vatnet stengt på Aga og Agasøster idag kl. 11.15 til kl. 15.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset

KONTAKT OSS OM DU LURER PÅ NOKO!