Godt vatn!
Frå reine, friske kjelder på Bømlo.

Bømlo Vatn og Avløpsselskap

er eigd av Bømlo kommune. Me syter for nok reint vatn og miljømessig handtering av avløp 24 timar i døgnet for våre abonnentar.

Vår visjon er

“Liv, helse og vekst til våre kundar og vår vakre natur.”

 

Moderne, overvaka vassproduksjon

99
vakttimar i året
99
meter leidningsnett
99
lab-prøvar i året
99
prosent til industrien

Nyhende & driftsmeldingar

Ledningsbrudd Hollund
Ledningsbrudd Hollund
21. juni 2018
På grunn av leidningsbrudd på Hollund, blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. For spørsm
Ledningsbrudd Lyklingesjøen
Ledningsbrudd Lyklingesjøen
15. juni 2018
På grunn av leidningsbrudd på Lykling, blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. For spørsm
Stenging Meling
Stenging Meling
31. mai 2018
I natt, dvs mellom torsdag 31. mai og fredag 1. juni vil det bli utført arbeid på vassledning på Meling. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 23.00 til kl. 04.00.

KONTAKT OSS OM DU LURER PÅ NOKO!