Godt vatn!
Frå reine, friske kjelder på Bømlo.

Bømlo Vatn og Avløpsselskap

er eigd av Bømlo kommune. Me syter for nok reint vatn og miljømessig handtering av avløp 24 timar i døgnet for våre abonnentar.

Vår visjon er

«Liv, helse og vekst til våre kundar og vår vakre natur.»

 

Moderne, overvaka vassproduksjon

99
vakttimar i året
99
meter leidningsnett
99
lab-prøvar i året
99
prosent til industrien

Nyhende & driftsmeldingar

Stenging  Kallevåg
Stenging Kallevåg
13. september 2017
Torsdag 14. september vil det bli utført arbeid på leidningsnettet på Kallevåg. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 07.30 til 16.00. Stenginga gjeld berre bygni
Hollundsbekken
Hollundsbekken
8. september 2017
Me er no ferdig med prosjekt Hollundsbekken. Me starta prosjektet i januar, og har bygd ny gytebekk, ny avløpsstasjon, ny veg, samt at VA-anlegget i heile anleggsområdet er utskifta. Kostnad
Kan  det  vera  gull  i  slammet?
Kan det vera gull i slammet?
7. september 2017
Me er heilt avhengige av mange ting, ein av dei er fosfor. Fosfor finst i alle levande vesen og er heilt nødvendig for at celler skal kunne fungere. Men kva har det med avløp å gjere..?

KONTAKT OSS OM DU LURER PÅ NOKO!